Wstęp

Main Article Content

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Jarosław Karpacz

Abstrakt

Dynamika zmian zachodzących we współczesnym otoczeniu, w tym postępująca globalizacja, informatyzacja i cyfryzacja, szybki postęp techniczno-technologiczny i związany z tym coraz krótszy cykl życia produktów, nacisk na innowacyjność i szybką adaptację do nowych potrzeb nabywców kształtują nową rzeczywistość – Smart World. Stworzenie inteligentnej przyszłości wymaga znacznie więcej niż tylko inteligentnych gadżetów, zaawansowanych technologii, strategii konwergencji i wsparcia rządu. Wymaga ono także specyficznych dla epoki wiedzy, strategii i modeli biznesu, kompetencji menedżerskich i pracowniczych oraz szerokiego  wykorzystania sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy czy nowoczesnych systemów cyber-fizycznych.

Article Details

Jak cytować
Zakrzewska-Bielawska, A., & Karpacz, J. (2022). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (2 (191). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4000
Dział
Artykuły