LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI – OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI – BADANIA PILOTAŻOWE

Main Article Content

Teresa Chirkowska-Smolak
Marcin Wnuk

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości psychometrycznych Skali Lojalności Wobec Organizacji. W badaniach wzięło udział 441 pracowników z rożnych organizacji. Skala Lojalności Wobec Organizacji jest rzetelną miarą (alfa Cronbacha wyniosła 0,87). Analiza czynnikowa potwierdziła dwuczynnikową strukturę tej miary. Wyróżnione wymiary lojalności to: 1) dbanie o pozytywny wizerunek organizacji oraz (2) skłonność do poświęceń na jej rzecz. Zanotowano istotne statystycznie korelacje między lojalnością organizacyjną a wiekiem oraz stażem pracy. Płeć nie różnicowała badanych pod względem poziomu lojalności organizacyjnej. Otrzymane wyniki dostarczają dowodów na to, że powyższa miara posiada dobre właściwości psychometryczne i może być stosowana przez badaczy zajmujących się konstruktem lojalności organizacyjnej.
Słowa kluczowe: lojalność organizacyjna, miara, właściwości psychometryczne

Article Details

Jak cytować
Chirkowska-Smolak, T., & Wnuk, M. (2018). LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI – OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI – BADANIA PILOTAŻOWE. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 185–198. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4062
Dział
Artykuły