Niepotrzebna formalność czy brak zaangażowania – jak postrzegane są motywy par, które nie decydują się na związek małżeński?

Main Article Content

Monika Mynarska
https://orcid.org/0000-0002-9702-6009

Abstract

Although cohabitation is increasingly common in Poland, it is usually considered a transitional, testing stage that leads to marriage, which constitutes the preferred form of family life in the country. Does it mean that couples who do not choose to marry are perceived as somewhat “worse” than those tying the knot? Using qualitative data from focus group interviews with 69 men and women aged 25–40, I aimed to answer the following questions: What are social perceptions of couples who have already “tested” their relationship, but still live together and refrain from marriage? In particular, what are the motives attributed to such couples and how – if at all – these motives are linked to the quality of the relationships?


There were four themes related to such motives identified in the analysed material: (1) the perception of marriage as an unnecessary expense that does not change anything in a relationship, or even makes things worse; (2) fear of an ultimate commitment; (3) uncertainty whether this is the right partner and the resulting low level of commitment in the relationship; (4) rejection of traditional gender roles. Commitment appears central in the analysed discussions suggesting that this concept should constitute an important topic in future studies on unions in Poland.

Article Details

How to Cite
Mynarska, M. (2018). Niepotrzebna formalność czy brak zaangażowania – jak postrzegane są motywy par, które nie decydują się na związek małżeński?. Studia Demograficzne, (1 (173), 7–22. https://doi.org/10.33119/SD.2018.1.1
Section
Original research papers & review papers

References

[1] Baranowska-Rataj A., Mynarska M., Vignoli D., 2014, A dirty look from the neighbors. Does living in a religious neighborhood prevent cohabitation?, „Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii”, nr 41.
[2] Baxter J., 2005, To Marry or Not to Marry: Marital Status and the Household Division of Labor, „Journal of Family Issues”, 26 (3), s. 300–321.
[3] Baxter J., Haynes M., Hewitt B., 2010, Pathways Into Marriage: Cohabitation and the Domestic Division of Labor, „Journal of Family Issues”, 31 (11), s. 1507–1529.
[4] Bieńko M., 2016, Niezwykła i banalna codzienność w intymnym związku kobiety i mężczyzny, „Societas/Communitas”, 1 (21), s. 99–116.
[5] Bieńko M., 2017, Współczesne etapy przejścia, czyli „moratorium dorosłości” w sferze prywatnej i publicznej [w:] M. Bieńko, A. Kwak, M. Rosochacka-Gmitrzak (red.), Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? Socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 223–234.
[6] Biernat T., Sobierajski P., 2007, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
[7] Boguszewski R., 2013a, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, [w:] M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, s. 15–30. [seria „Opinie i Diagnozy”, nr 26]
[8] Boguszewski R., 2013b, Wartości i normy. Komunikat z badań CBOS, BS/111/2013, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
[9] Brown S. L., 2003, Relationship Quality Dynamics of Cohabiting Unions, „Journal of Family Issues”, 24 (5), s. 583–601.
[10] Brown S. L., Booth A., 1996, Cohabitation versus marriage: A comparison of relationship quality, „Journal of Marriage and Family”, 58 (3), s. 668–678.
[11] Cherlin A., 2009, The marriage-go-round: the state of marriage and the family in America today, New York: Alfred A. Knopf.
[12] Davis S. N., Greenstein T. N., Gerteisen Marks J. P., 2007, Effects of Union Type on Division of Household Labor, „Journal of Family Issues”, 28 (9), s. 1246–1272.
[13] Hennink M. M., 2007, International focus group research: a handbook for the health and social sciences, Cambridge: Cambridge University Press.
[14] Hipsz N., 2013, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego [w:] M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, s. 50–59. [seria „Opinie i Diagnozy”, nr 26]
[15] Hull K. E., Meier A., Ortyl T., 2010, The Changing Landscape of Love and Marriage, „Contexts”, 9 (2), s. 32–37.
[16] Janicka I., 2009, Ryzyko kryzysów i konfliktów w związkach kohabitacyjnych, „Przegląd Psychologiczny”, 52 (3), s. 293–308.
[17] Juszczyk-Frelkiewicz K., 2017, Pozytywne i negatywne aspekty życia w kohabitacji w opinii kobiet i mężczyzn, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 18, s. 361–372.
[18] Kline G. H. i in., 2004, Timing Is Everything: Pre-Engagement Cohabitation and Increased Risk for Poor Marital Outcomes, „Journal of Family Psychology”, 18 (2), s. 311–318.
[19] Krejtz K., Krejtz I., 2005, Metoda analizy treści – teoria i praktyka badawcza [w:] K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, s. 129–149.
[20] Krueger R. A., Casey M. A., 2015, Focus groups: a practical guide for applied research, 5th ed., Thousand Oaks: SAGE.
[21] Krzaklewska E., 2014, Odrzucanie dorosłości czy nowa dorosłość? Dylematy i dyskusje w badaniu procesów wchodzenia w dorosłość, „Societas/Communitas”, 2–1 (18–1), s. 47–68.
[22] Kwak, A., 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Żak, Warszawa.
[23] Kwak A., 2014a, Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.
[24] Kwak A., 2014b, Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 51, s. 5–19.
[25] Liberska H., Suwalska D., 2011, Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa”, 16 (1), s. 25–39.
[26] Matysiak A., 2009, Is Poland really 'immune' to the spread of cohabitation?, „Demographic Research”, 21 (8), s. 215–234.
[27] Matysiak A., Mynarska M., 2014, Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność? [w:] A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa: Scholar.
[28] Musick K., Bumpass L., 2012, Reexamining the Case for Marriage: Union Formation and Changes in Well-being, „Journal of Marriage and Family”, 74 (1), s. 1–18.
[29] Mynarska M., Baranowska-Rataj A., Matysiak A., 2014, Free to stay, free to leave: Insights from Poland into the meaning of cohabitation, „Demographic Research”, 31 (36), s. 1107–1136.
[30] Mynarska M., Bernardi L., 2007, Meanings and attitudes attached to cohabitation in Poland: Qualitative analyses of the slow diffusion of cohabitation among the young generation, „Demographic Research”, 16 (17), s. 519–554.
[31] Mynarska M., Matysiak A., 2010, Diffusion of cohabitation in Poland, „Studia Demograficzne”, 1–2/157–158, s. 11–25.
[32] Mynarska M., Słotwińska-Rosłanowska E., 2015, Kohabitacja: Najważniejsze problemy prawne w ocenie Polaków i Polek, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 29 (2), s. 125–140.
[33] Perelli-Harris B., Bernardi L., 2015, Exploring social norms around cohabitation: The life course, individualization, and culture: Introduction to Special Collection: „Focus on Partnerships: Discourses on cohabitation and marriage throughout Europe and Australia”, „Demographic Research”, S17 (25), s. 701–732.
[34] Perelli-Harris B. i in., 2012, Changes in union status during the transition to parenthood in eleven European countries, 1970 s to early 2000 s, „Population Studies (Cambridge)”, 66 (2), s. 167–182.
[35] Perelli-Harris B. i in., 2014, Towards a new understanding of cohabitation: Insights from focus group research across Europe and Australia, „Demographic Research”, 31 (34), s. 1043– 1078.
[36] Perelli-Harris B. i in., 2017, The Rise in Divorce and Cohabitation: Is There a Link?, „Population and Development Review”, 43 (2), s. 303–329.
[37] Perelli-Harris B., Styrc M., 2018, Mental Well-Being Differences in Cohabitation and Marriage: The Role of Childhood Selection, „Journal of Marriage and Family”, 80 (1), s. 239–255.
[37] Przybył I., 2016, Atrakcyjność instytucji małżeństwa w społeczeństwie ponowoczesnym, „Societas/Communitas”, nr 1 (21), s. 117–135.
[38] Schmidt F., 2015, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, Warszawa–Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
[39] Shelton B. A., John D., 1993, Does Marital Status Make a Difference?, „Journal of Family Issues”, 14 (3), s. 401–420.
[40] Skinner K. B., Bahr S. J., Crane D. R., Call V. R. A., 2002, Cohabitation, Marriage, and Remarriage: A Comparison of Relationship Quality Over Time, „Journal of Family Issues”, 23 (1), s. 74–90.
[41] Sobotka T., Toulemon L., 2008, Changing family and partnership behaviour: Common trends and persistent diversity across Europe, „Demographic Research”, 19 (6), s. 85–138.
[42] Soons J. P. M., Kalmijn M., 2009, Is Marriage More Than Cohabitation? Well-Being Differences in 30 European Countries, „Journal of Marriage and Family”, 71 (5), s. 1141–1157.
[43] South S. J., Spitze G., 1994, Housework in Marital and Nonmarital Households, „American Sociological Review”, 59 (3), s. 327–347.
[44] Stanley S. M., Whitton S. W., Markman H. J., 2004, Maybe I Do. Interpersonal commitment and premarital or nonmarital cohabitation, „Journal of Family Issues”, 25 (4), s. 496–519.
[45] Stańczak J., Stelmach K., Urbanowicz M., 2016, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
[46] Tai T., Baxter J., Hewitt B., 2014, Do coresidence and intentions make a difference? Relationship satisfaction in married, cohabiting, and living apart together couples in four countries, „Demographic Research”, S19 (3), s. 71–104.
[47] Thomson E., Colella U., 1992, Cohabitation and Marital Stability: Quality or Commitment?, „Journal of Marriage and Family”, 54 (2), s. 259–267.
[48] Wiik K. A., Bernhardt E., Noack T., 2009, A Study of Commitment and Relationship Quality in Sweden and Norway, „Journal of Marriage and Family”, 71 (3), s. 465–477.
[49] Willetts M. C., 2006, Union Quality Comparisons Between Long-Term Heterosexual Cohabitation and Legal Marriage, „Journal of Family Issues”, 27 (1), s. 110–127.