Koniunktura w gospodarce polskiej - barometr koniunktury

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Klimkowska

Abstrakt

Wartość barometru BARIRG1 w drugim kwartale 2021 r. wynosi -4,5 pkt. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 10,7 pkt, a względem analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 31,1 pkt. Wynik ten świadczy o powrocie do "normalności". W drugim kwartale roku - na podstawie dotychczasowych obserwacji - przeważają ujemne wartości barometru oraz wzrost jego wartości w skali kwartału, co odzwierciedla typowe dla tej pory roku ożywienie. Należy jednak przypomnieć, że od ponad roku na aktywność gospodarczą, a również na nastroje uczestników gospodarki, głębokim cieniem położyła się pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia administracyjne nałożone na wiele obszarów działalności gospodarczej. Osłabieniu pandemii towarzyszy więc wzrost wartości BARIRG, wzmożony ożywieniem sezonowym. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły