Rola mediów w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Molęda-Zdziech

Abstrakt

The aim of the study is to analyse the role of media in shaping of the modern man identity. I narrow my approach to the postmodern approaches of A. Giddens, M. Castells and M. Maffesoli. Those authors combine in their work changes taking place in the world of media and changes on the level of the individual identity. Based on the work of M. Maffesoli, I reconstruct the ideal type of postmodern individual identity – homo creator. Then, I describe the mediality as postmodern value and a component of postmodern identity. The study presents the results of a 2014 TNS Connected Life research report prepared on a sample of 55,000 Internet users from around the World. The results illustrate the habits in the use of traditional and new media.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Molęda-Zdziech, M. (2015). Rola mediów w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (4), 159-175. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barney D., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, Sic!, Warszawa 2008. 
Baudrillard J., Słowa klucze, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008
Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2009
Berger P., Zaproszenie do socjologii, PIW, Warszawa 1988.
Bokszański Z., Tożsamość, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, M. Ziółkowska, PWN, Warszawa 2009
Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, PWN, Warszawa 2007
Dąbała J., Trudny problem telegeniczności, w: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. 
Debray R., Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris 1991.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2001
Goffman E., Człowiek w teatrze życia społecznego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, oprac. i słowo wstępne J. Szacki, wyd. I, PIW, Warszawa 1977
Kapuściński R., Lapidarium IV, Czytelnik, Warszawa 2000
Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003
Kwaśniewski T., Kominek: Nie ma wolności na moim blogu, 6.06.2012, Duży Format, Gazeta Wyborcza,http://wyborcza.pl/1,75480,11865756, Kominek__Nie_ma_wolnosci_na_ moim_blogu.html#ixzz20QFDQJfr 
Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
Lipovetsky G., Serroy J., L’écran global. Du cinéma au smartphone, Editions du Seuil, Paris 2007. 
Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, red. B. Fatyga, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2009. 
Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2011
Raport TNS raportu TNS Connected Life 2014, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2014/09/TNS-Polska_ConnectedLife_infografika.pdf 
Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007
Słownik języka polskiego, wersja on-line, za: http://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%BCsamo% C5%9B%C4%87;2530211 
Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, PWN, Warszawa 2004
Szahaj A., Postmodernizm, w: Słownik społeczny, red. B. Slachty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004. 
Thompson B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Astrum, Wrocław 2001
Włodkowska I., Ćwierkając bez strategii, proto.pl