Wyniki finansowe przedsiębiorstwa Orbis S. A. a zmiany w ruchu turystycznym w Polsce w latach 2000–2017

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Katarzyna Podhorodecka
Ewa Bąk-Filipek

Abstrakt

Spółka Orbis S. A. w ostatnich latach dokonała znaczącej ekspansji na rynku hotelarskim w Polsce i w Europie. Nie tylko umocniła swoją pozycję na rynku, ale także zdobyła wielu zagranicznych klientów. Celem niniejszego artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje zależność pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Orbis S. A. a zmianami w przyjazdowym ruchu turystycznym do Polski? Szczegółowym celem artykułu było sprawdzenie, czy dynamika zmian w ruchu turystycznym przekładała się na zysk z akcji tej spółki oraz ustalenie, w jakim horyzoncie czasowym może być rejestrowana ta zależność. Przyjęto hipotezę, iż istnieje silna zależność między zyskami rejestrowanymi na jedną akcję spółki Orbis S. A. a dynamiką zmian w ruchu turystycznym oraz że zależność ta jest już zauważana w kolejnym kwartale danego roku.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Podhorodecka , K., & Bąk-Filipek , E. (2019). Wyniki finansowe przedsiębiorstwa Orbis S. A. a zmiany w ruchu turystycznym w Polsce w latach 2000–2017 . Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 93-106. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2270
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Analiza strategiczna Orbis S. A., 2005, www.orbis.pl.
2. Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2018.
3. Grabińska A., Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S. A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2007, 1 (10).
4. Marketbeat – Raport o rynku nieruchomości w Polsce, Cushman & Wakefield Polska, Wiosna 2011, www.cwinvestment.pl/pl/raporty/marketbeat.
5. Nawrocka E., Jaremen D. E., Model biznesu organizacji. Studium Grupy Hotelowej Orbis, „E-mentor” 2018, nr 1 (73), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/73/id/1338.
6. Norcliffe G. B., Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa 1986.
7. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
8. Piraszewska K., Badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa dla potrzeb banku na przykładzie spółki Orbis S. A., praca licencjacka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
9. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2013.
10. Raport roczny spółki Orbis S. A., za lata 2017–2018, Orbis S. A.
11. Rynek Hotelarski w Polsce 2011, Raport (wydanie specjalne) „Świat Hoteli” i horecanet.pl – www.horecanet.pl/Nasze-media/Raport-Rynek-Hotelarski-w-Polsce-2009/01–2011. aspx (20.03.2012).
12. Statut spółki Orbis S. A., www.orbis.pl (15.05.2005).
13. Turystyka w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018 oraz poprzednie edycje.
14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DzU 1997 nr 133, poz. 884 z późn. zm.).

Źródła internetowe
1. www.orbis.pl (15.03.2019).
2. www.horecabc.pl/orbis-zainwestuje-ponad-40-mln-zl-w-szczecinie (15.03.2019).
3. www.cwinvestment.pl/pl/raporty/marketbeat.
4. www.pasazer.com/news/34383/orbis,z,coraz,lepszymi,wynikami.html (15.03.2019).
5. www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ORBIS (10.12.2018).