Racjonalność timingu rynkowego w zarządzaniu majątkiem klienta indywidualnego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Chylewski
Maciej Pietraszkiewicz
Jarosław Przybył

Abstrakt

„Wyczucie” rynku wydaje się wielu osobom podstawą inwestowania. Należy przewidywać spadki oraz wzrosty na rynkach, a następnie wykorzystać realizację oczekiwanego scenariusza rynkowego. Jakie szanse na powodzenie ma inwestor podążający za tą filozofią inwestowania? Czy sprawdza się to w przypadku inwestorów instytucjonalnych? A może są jakieś inne sposoby zarządzaniem portfelem? Ten artykuł ma na celu realne spojrzenie na jeden z większych mitów związanych z inwestowaniem. W naszej analizie skupiamy się głównie na aspekcie timingu w odniesieniu do zarządzania portfelem z perspektywy długoterminowego inwestora.


Mimo bogatej literatury z zakresu timingu i aktywnego podejścia do inwestycji, wydaje się nam, że brakuje wciąż omówienia tych zagadnień z perspektywy zarządzającego majątkiem klienta zamożnego. Większości badań i doświadczeń nie da się na ten grunt przenieść z pola teorii portfelowej czy podejścia instytucjonalnego. Naszym zdaniem zbyt wiele szkodliwych mitów przedostaje się do świadomości doradców klienta i samych klientów. Ekstremalnie trudna sztuka aktywnego zmieniania alokacji, w długoterminowym podejściu do portfela klienta indywidualnego, może być jedynie szkodliwa. Głównie przeszkodą są ograniczone możliwości takich działań, ale również wiele błędów behawioralnych. Modyfikowanie ich i zarządzanie nimi jawją się jako najważniejsze zadania stojące przed zawodowcem zarządzającym majątkiem. Artykuł prezentuje proste, ale co udowodniono w badaniach, najskuteczniejsze metody pozwalające zastąpić timing, a jednocześnie uchronić się przed negatywnymi skutkami błędów behawioralnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chylewski , P., Pietraszkiewicz, M., & Przybył , J. (2019). Racjonalność timingu rynkowego w zarządzaniu majątkiem klienta indywidualnego . Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 127-159. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2272
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Antoons W., Market Timing: Opportunities and Risks, Brandes Institute Research Paper No. 2016–06, 2017.
2. Barber B. M., Odean T., The Behavior of Individual Investors, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier B. V., 2013.
3. Barber B. M., Odean T., Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, „The Journal of Finance” 2000, vol. LV, no. 2.
4. Behavioral Finance, Individual Investors, and Institutional Investors, CFA Institute, Wiley, 2014.
5. Bernstein W., The Four Pillars of Investing, McGraw-Hill Education, 2010.
6. Bollen J., Mao M., Zeng X., Twitter Mood Predicts the Stock Market, „Journal of Computational Science” 2011, Vol. 2.
7. Brinson G. P., Hood L. R., Beebower G. L., Determinants of Portfolio Performance, „Financial Analysts Journal” 1986, Vol. 42, nr 4.
8. Carlson B., Wealth of Common Sense, John Wiley & Sons, New Jersey 2015.
9. Chen M., Fan M., Chen T., Hsieh R., Modeling Public Mood and Emotion: Blog and News Sentiment and Politico-economic Phenomena, Politics and Technology in the Post-Truth Era, Emerald Publishing Limited, Bingley 2019.
10. Chhabra A. B., The Aspirational Investor: Taming the Markets to Achieve Your Life’s Goals, HarperCollins Publishers, New York 2015.
11. Citi Research, Global Equity Strategist, Passive Aggresive, 23.03.2017 r.
12. Clare A., O’Sullivan N., Sherman M., Thomas S., Multi-asset class mutual funds: Can they time the market? Evidence from the US, UK and Canada, International Business and Finance, 2015.
13. Damodaran A., Investment Fables: Exposing the Myths of “Can’t Miss” Investment Strategies, FT Press, 2004.
14. Distribution Systems of Retail Investment Products Across the European Union, European Commission, 2018.
15. Ellis C. D., Winning The Loser’s Game: Timeless Strategies for Succesfull Investing, McGraw-Hill, New York, 2017.
16. Estrada J., Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha, IESE Business School Paper, 2007.
17. Gibson R. C., Asset Allocation: Balancing Financial Risk, McGraw-Hill Education, 2013.
18. Guide to Retirement, JP Morgan, 2018.
19. Guide to the Markets, JP Morgan, 2018.
20. Ibbotson R. G., The Importance of Asset Allocation, „Financial Analysts Journal” 2010, Vol. 66, No. 2.
21. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 256.
22. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.
23. Lewis M., The Big Short: Inside the Doomsday Machine, W. W. Norton & Company Inc., New York 2010.
24. Market Timing Ability and Volatility Implied in Investment Newsletters’ Asset Allocation Recommendations, NBER Working Paper, wrzesień 1994 r.
25. Markovitz H., Portfolio Selection, „The Journal of Finance” 1952, Vol. 7, No. 1.
26. Mind the Gap: Global Investor Returns Show the Costs of Bad Timing Around the World, Morningstar, 30.05.2017 r.
27. Page S., Panariello R. A., When Diversification Fails, „Financial Analysts Journal” 2018, Vol. 74, nr 3.
28. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 434–435.
29. Shefrin H., Statman M., The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, „The Journal of Finance” 1984, Vol. 40, No. 3, Papers and Proceedings of the Forty-Third Annual Meeting American Finance Association, Dallas, December 28–30, 1984.
30. Swensen D. F., Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment, Free Press, New York 2009.
31. Swensen D. F., Unconventional Success. A Fundamental Approach to Personal Investment, Free Press, New York 2005.
32. Thaler R., Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, W. W. Norton&Company Inc, USA, 2015.
33. Zakamulin V., Market Timing with Moving Averages: The Anatomy and Performance of Trading Rules, Palgrave Macmillan, 2017.

Źródła internetowe
1. www.bossafund.pl.
2. www.ishares.com.
3. www.izfa.pl.
4. www.pro-trading.pl.
5. www.starcapital.de.
6. www.stooq.pl.