Odbudowa gmachu doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Jarosz-Nojszewska

Abstrakt

In 2008 the Campus of the Warsaw School of Economics (SGH) was entered into the register of monuments. The Research Pavilion, so called Building A, is the oldest of the campus buildings. It was constructed between WWI and WWII according to the design of Jan Koszczyc-Witkiewicz, one of the most renowned contemporary architects. During WWII, immediately after the end of the Warsaw Uprising, the Germans burnt down this building despite the signed capitulation agreement guaranteeing the protection of Polish national heritage monuments. The building accommodated at that time the archives of Polish pre-war state institutions, which were completely destroyed. The building was reconstructed after the WWII as a results of the efforts of the university authorities and personal involvement of Professor Stanisław Skrzywan. The paper presents the process of reconstruction of the listed building based on archive sources - the Archives of the capital city of Warsaw (the archives of the Capital Reconstruction Bureau)and SGH Archives (the minutes from meetings of the SGH Senate), the memoires and contemporary press

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jarosz-Nojszewska, A. (2016). Odbudowa gmachu doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (3), 109-126. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Biuro Odbudowy Stolicy (nr zespołu: 25).
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Warszawska Dyrekcja Odbudowy (numer zespołu: 26).
Archiwum SGH, Protokoły posiedzeń Senatu nr 293-370 (28 III 1945-30 VIII 1949).
Buczek S., Politechnika, "Stolica" 1947, nr 10, s. 5.
Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915-1939, "Monografie i Opracowania" nr 388, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
Dziesięciolecie Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej 1945-1955, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1956.
Dziesięć lat Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej, red. H. Śmigielski, PWN, Warszawa 1955.
Encyklopedia Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Górski J., Warszawa w latach 1944-1949. Odbudowa, PWN, Warszawa 1988.
Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1906-2006, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Hryniewiecki J., Szczegółowy plan zabudowy Mokotowa, "Stolica" 1947, nr 9, s. 4.
Jarosz-Nojszewska A., Powojenne losy kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 115-134.
Jarosz-Nojszewska A., Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 49-60.
Jarosz-Nojszewska A., Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1906-2006, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 43-64.
Kaliński J., Szkoła Główna Handlowa 1906-1996 (Wykład wygłoszony 17 kwietnia 1996 r.), w: Z obchodów 90-lecia Szkoły Głównej Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
Kostrowicka I., Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, w: Nauka i szkolnictwo wyższe w Warszawie, PWN, Warszawa 1987, s. 416-431.
Koźmiński L., Sytuacja po zakończeniu wojny, w: Szkoła Główna Handlowa w latach 1939- 1945, red. J. Nowicki, "Monografie i Opracowania" nr 187, Wydawnictwa Uczelniana SGPiS, Warszawa 1986.
Koźmiński A., Wspomnienia absolwentów uczelni, "Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6.
Królikowski L., Ostrowski M., Rozwój przestrzenny Warszawy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2009.
Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984.
Kto odbudowuje Warszawę, "Stolica" 1947, nr 34, s. 6-7.
Landau Z., Stanisław Skrzywan (1902-1971), w: Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986.
Leszczyński S., Michał Kaczorowski 27 IX 1897-15 III 1975, "Kronika Warszawy" 1975, nr 4, s. 125-127.
Leśniakowska M., Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998.
M. K., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Stolica" 1947, nr 44, s. 4, 8.
Macieja J., Wrzosek S., Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, w: Dzieje Mokotowa, PWN, Warszawa 1972, s. 421-433.
Mężyński A., Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010.
Michał Kaczorowski, "Polityka" 1980, nr 9, s. 5.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w al. Niepodległości, "Stolica" 1947, nr 22, s. 2.
Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
Mróz W., Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915-1939, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
Paprotny M., Jan Koszczyc-Witkiewicz - twórca gmachów SGH, "Mówią wieki" 2006, nr 4, s. 29-31.
Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Rolniczego SGGW, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2002.
Politechnika Warszawska 1915-1965, PWN, Warszawa 1965.
Politechnika Warszawska w ćwierćwieczu Polski Ludowej, PWN, Warszawa 1970.
Pot., Reporterska włóczęga. Aleja Niepodległości, "Stolica" 1947, nr 35, s. 4.
Poznańska B., Prof. dr Michał Kaczorowski, "Stolica" 1975, nr 14, s.11.
Sadowski W., Ze wspomnień rektorów, "Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6.
Sikorska M., Biuro Odbudowy Stolicy - organizacja, zadania, pracownicy, w: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa 2012, s. 9-14.
Skrzywan S., Nasze gmachy, "Gazeta Młodego Ekonomisty" 1956, nr 2, s. 3.
Skrzywan S., Opowiada jeden z profesorów, "Świat'' 1966, nr 42, s. 11.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Polsce Ludowej 1945-1956, red. W. Herman, w: Księga pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1906- 1956, t. 1, PWRiL, Warszawa 1958.
Szkoła Główna Handlowa w latach 1939-1945, red. J. Nowicki, "Monografie i Opracowania" nr 187, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986.
Tanewski P., Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Tanewski P., Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia, t. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Ulica Rakowiecka kończy swoją odbudowę, "Stolica" 1947, nr 21, s. 2.
Warszawa wielkomiejska. Plac Unii i okolice, EKBIN Studio PR Ewa Kielak, Warszawa 2013.
Warszawska Szkoła Architektury. 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa 1967.
Witkiewicz-Koszczyc J., Sprawozdanie z budowy gmachu doświadczalnego Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, WSH, Warszawa 1927.
Wysocki W., Archiwum Akt Nowych w Warszawie 1930-1946. Dzieje i działalność, "Teki Archiwalne" 2004, t. 8, s. 19-28.
Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Główna Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa 1906-1945, "Monografie i Opracowania" nr 134, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1984.
Historia Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 1906-1978, oprac. J. Skiwska, maszynopis, Biblioteka SGH, Warszawa 1979.