Eco-design as a sign of environmental maturity of manufacturing enterprises: the vivisection of the agricultural machinery industry

Main Article Content

Przemysław Niewiadomski

Abstract

Eco-design, a new stage in product development, has been gaining in importance for some years already. Against this backdrop, a series of studies was conducted aimed principally to assess envi- ronmental maturity of enterprises reflected in considering environmental aspects at early stages of product design when decisions are made, inter alia, as to materials that will be used, production technologies, and product durability. With regard to the above stated goal, the following actions have been recommended as necessary: at the theoretical level, identifying prerequisites against which we can assess the degree of environmental maturity using the reconstruction methodology and subject-matter literature review; at the project level, developing a research tool in the form of an evaluation sheet as a product of the exploration of writings and discussions held by a purpose- fully selected group of experts; and at the empirical level, identification of the eco-maturity degree of agricultural machinery manufacturers. In the context of the above stated goal, it seems justified to plan the studies based on literature review, expert knowledge, creative discussion, and direct interviews with selected representatives of the industry covered by the research. To managers, these studies having solid theoretical foundations should provide grounds for evaluation and inspire them to build their own eco-design strategies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Niewiadomski, P. (2020). Eco-design as a sign of environmental maturity of manufacturing enterprises: the vivisection of the agricultural machinery industry. Journal of Management and Financial Sciences, (41), 33-44. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2489
Section
Articles

References

1. Adamczyk, W. (2004). Ekologia wyrobów. Warszawa: PWE.
2. Baran, J. (2012). Ekoprojektowanie jako narzędzie opracowywania innowacyjnych technologii środowiskowych. [In:] J.M. Łączny, J. Baran, A. Ryszko (Eds.), Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powę- glowych. Podstawy teoretycznometodyczne i przykłady praktyczne. Radom: Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB.
3. Czaplicka, K. (2003). Eco-Design of Non-Metallic Layer Composites with Respect to Conveyor Belts. Materials and Design, No. 24.
4. Dostatni, E., Karwasz, A. (2009). Systemy informatyczne wspomagające proekologiczne pro-jektowanie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, No. 2.
5. Dostatni, E., Karwasz, A., Diakun, J. (2013). Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania. [In:] R. Knosala (Ed.), Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw. Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
6. Ehrenfeld, J, Lenox, M.J. (1997). The Development and Implementation of DfE programmes. Journal of Sustainable Product Design, No. 1.
7. Fargnoli, M. (2009). Design Process Optimization for EcoDesign. International Journal of Automation Technology, Vol. 3, No. 1.
8. Gehin, A., Zwolinski, P., Brissaud, D. (2008). A Tool to Implement Sustainable end of life Strategies in the Product Development Phase. Journal of Cleaner Production, Vol. 16, No. 5.
9. Godlewska, J., Sidorczuk-Pietraszko, E. (2015). Redukcja zużycia surowców naturalnych sposobem na tańszą i bardziej ekologiczną produkcję. Logistyka Odzysku, No. 1 (14).
10. Hemel, C.G., Brezet, J.C. (1997). Ecodesign: A Promising Approach to Sustainable Production and Consumption. United Nations Environmental Programme. Paris: UN.
11. Hemel, C.G., Cramer, J. (2002). Barriers and stimuli for ecodesign in SMEs. Journal of Cleaner Production, No. 10.
12. Jabłoński, W., Wnuk, J. (2009). Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
13. Jones, E., Harrison, D., McLaren J. (2001). Managing Creative Eco-innovation: Structuring outputs from Eco-innovation projects. The Journal of Sustainable Product Design, Vol. 1, No. 1.
14. Knight, P., Jenkins, J.O. (2009). Adopting and Applying Eco-Design Techniques: A Practitioners Perspective. Journal of Cleaner Production, No. 17.
15. Kowal, E., Kucińska-Landwójtowicz, A., Misiołek, A. (2013). Zarządzanie środowiskowe. Warszawa: PWE.
16. Kurczewski, P., Lewandowska, A. (2008). Zasady prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych dla potrzeb zarządzania ich cyklem życia. Poznań: Wydawnictwo KMB Druk.
17. Kurk, F., Eagan, P. (2008). The Value of Adding Design-For-The-Environment to Pollution Prevention Assistance Options. Journal of Cleaner Production, Vol. 16, No. 6.
18. Legutko, S. (2007). Ekologia maszyn. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
19. Lewandowska, A., Kłos, Z., Kurczewski, P., Lewicki, R. (2009). Ekoprojektowanie na przykładzie sprzętu chłodniczego. Część I. Cele i procedura. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Vol. 48, No. 2.
20. Lewis, H., Gertsakis, J., Grant, T., Morelli, N., Sweatman, A. (2001). Design and Environment - a global guide to designing greener goods. New York: Greenleaf Publishing.
21. Luttropp, C., Lagerstedt, J. (2006). EcoDesign and The Ten Golden Rules: Generic Advice for Merging Environmental Aspects into Product Development. Journal of Cleaner Production, Vol. 14, No. 15-16.
22. Łunarski, J. (2010). Ekoinnowacyjność w reorganizacji procesów produkcyjnych. [In:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (Eds.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
23. Mascle, C., Zhao, H.P. (2008). Integrating Environmental Consciousness in Product/ Process Development Based on Life-Cycle Thinking. International Journal of Production Economics, Vol. 112, No. 1.
24. Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., Jóhannsdóttir, L. (2019). Effectiveness of EMAS: A case study of Polish organisations registered under EMAS. Environmental Impact Assessment Review, Vol. 74.
25. Matuszak-Flejszman, A. (2015). Rola komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, No. 377.
26. Matuszak-Flejszman, A. (2019). System ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
27. Midilli, A., Diner, I., Ay, M. (2006). Green energy strategies for sustainable development, Energy Policy, No. 34.
28. Reid, A., Miedzinski, M. (2008). Eco-innovation. Final report for sectoral innovation watch. Mechelen: Technopolis Group.
29. Santolaria, M., Oliver-Sola, J., Gasol, C.M., Morales-Pinzón, T., Rieradevall, J. (2011). Ecodesign in innovation driver companies: perception, predictions, and the main drivers of integration. The Spanish example. Journal of Cleaner Production, Vol. 19, No. 12.
30. Weiss, Z., Dostatni, E., Diakun, J. (2009). Sprawozdanie z projektu badawczego: 4 T07C 025 30, Metoda komputerowego wspomagania proekologicznego projektowania wyrobów ukierunko¬wana na recykling. Poznań: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej.
31. Woźniak, L., Ziółkowski, B. (2006). Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator eko-innowacyjności [In:] L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik (Eds.). Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Rzeszów: Wydawnictwo WSIiZ.
32. Yeang, K., Yeang, D.L. (2008). Ecodesign: a Manual for Ecological Design. New Jersey: John Wiley and Sons.