Determinanty wyborów zakupowych na polskim rynku produktów kosmetycznych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halina Brdulak
Małgorzata Szafranowicz

Abstrakt

Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dyskusja w mediach, na konferencjach i seminariach oraz nowe regulacje unijne związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju i gospodarką cyrkularną wpływają na decyzje konsumentek/konsumentów przy wyborze produktów. Bazą do analiz w części badawczej jest branża kosmetyczna. W szczególności w opracowaniu poszukuje się odpowiedzi na pytania: • Czy wybory zakupowe w branży kosmetycznej są determinowane płcią? • W jakim stopniu wiek, wykształcenie i miejsce za- mieszkania konsumentki/konsumenta ma wpływ na decyzję wyboru? • Czy konsumentki/konsumenci przez swoje wybory zakupowe będą w stanie wpłynąć na działania przedsiębiorstw w zakresie implementacji zrównoważonych strategii? W artykule wykorzystano wyniki reprezentatywnego ogólnopolskiego badania1, którego celem była diagnoza zachowań konsumentek i konsumentów wobec istotnych wyzwań zewnętrznych oraz przygotowanie kampanii społeczno-edukacyjnej "Opakowanie w sam raz", dotyczącej wyboru produktów, których wielkość opakowania jest adekwatna do wielkości produktu, a samo opakowanie jest recyklowalne. W badaniu skoncentrowano się na szeroko rozumianych produktach kosmetycznych, ponieważ właśnie w przypadku tych produktów stwierdzono, że wielkości zarówno opakowania zewnętrznego, jak i bezpośredniego są często nieadekwatne do zawartości.(fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Brdulak, H., & Szafranowicz, M. (2022). Determinanty wyborów zakupowych na polskim rynku produktów kosmetycznych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. Kobieta I Biznes, (1-4), 24–37, 57. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/3528
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Bankier.pl [2022], System gospodarowania odpadami w Polsce czeka rewolucja. Nadchodzi ROP, https://www.bankier.pl/wiadomosc/System-gospodarowania-odpadami-w-Polsce-czeka- rewolucja-Nadchodzi-ROP-8360943.html, dostęp: 23.10.2022.
2. Carter C.R., Rogers D.S. [2006], A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 38, no. 5: 360-387.
3. Centobelli P., Cerchione R., Esposito E. [2017], Developing the WH2 framework for environmental sustainability in logistics service providers: A taxonomy of green initiatives, Journal of Cleaner Production, vol. 165: 1063-1077.
4. Diaz-Lopez C., Bonoli A., Martín-Morales M., Zamorano M.[2021], Analysis of the scientific evolution of the circular economy applied to construction and demolition waste, Sustain- ability, 13: 9416, https://doi.org/10.3390/su13169416, dostęp:17.09.2022.
5. Dieguez T. [2020], Operationalization of circular economy: Conceptual model, w: Handbook of research on entrepreneurship development and opportunities in circular economy 2020, red. N. Baporikar, https://www.igi-global.com/chapter/operationaliza-tion-of-circular-economy/256091, dostęp: 17.09.2022.
6. Dyrektywa 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Tekst ma- jący znaczenie dla EOG), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN, dostęp: 23.10.2022.
7. European Commission [2019], First Circular Economy Action Plan. Implementation of the first Circular Economy Action Plan, https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/first_circular_economy_action_plan.html, dostęp: 23.10.2022.
8. European Environment Agency [2021], Air quality in Europe 2021. Sources and emissions of air pollutants in Europe, https:// www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/ sources-and-emissions-of-air, dostęp: 23.10.2022.
9. European Environment Agency [2022], Industrial pollutant releases to air in Europe, https://www.eea.europa.eu/ims/industri-al-pollutant-releases-to-air, dostęp: 23.10.2022.
10. Europejski Trybunał Obrachunkowy [2018], Sprawozdanie specjalne. Zrównoważone finansowanie - potrzeba bardziej spójnych działań UE, aby przekierować finansowanie na zrównoważone inwestycje, https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ sr21_22/sr_sustainable-finance_pl.pdf, dostęp: 23.10.2022.
11. EY Global [2022], European Commission proposes package of measures announced in Circular Economy Action Plan, https:// www.ey.com/en_gl/tax-alerts/european-commission-proposes-package-of-measures-announced-in-ceap-sustainable-products- to-be-the-new-mainstream-in-the-eu, dostęp: 23.10.2022.
12. Parkiet.com [2022], Nadchodzą ESRS-y, https://www.parkiet. com/felietony/art36695821-nadchodza-esrs-y, dostęp 23.10.2022.
13. PARP [2021], Czym jest taksonomia? O nowym prawie UE dotyczącym klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, PARP - Centrum Rozwoju MŚP, www.parp.gov.pl, dostęp: 19.09.2022.
14. Raworth K. [2021], Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
15. Roleders V., Oriekhova T., Sysoieva I. [2022], Trends in a global circular economy, Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development, vol. 44(2): 176-184.
16. Wiński K., Pamuła Ł., Wyszyńska W. [2022], Nowy projekt ustawy implementującej Dyrektywę plastikową, https://studio.pwc. pl/aktualnosci/alerty/nowy-projekt-ustawy-implementujacej-dyrektywe-plastikowa-opublikowany, dostęp: 23.10.2022.
17. Wolters Kluwer [2022], EU regulations aim to accelerate the circular economy, https://www.wolterskluwer.com/en/expert-in- sights/eu-circular-economy-regulations, dostęp: 23.10.2022