Organizacja i Kierowanie publikuje artykuły w języku angielskim dotyczące teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym naciskiem na wyniki badań empirycznych. Misją czasopisma jest kształtowanie dyskusji naukowej oraz wytyczanie kierunków badań w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Nr 2 (191) (2022): Organizacja i Kierowanie

Opublikowane: 2022-06-01

Wstęp

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,Jarosław Karpacz
Wyświetl wszystkie numery