Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń. Studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w polsce

Main Article Content

Marek Jabłoński

Abstrakt

W artykule podjęto próbę identyfikacji zmian treści pracy na poszczególnych stanowiskach organizacyjnych wraz z analizą zróżnicowania wynagrodzeń w ciągu ostatniej dekady w jednej z firm komunalnych w Polsce. W szczególności przeprowadzone badanie, oparte na danych z lat 2009 i 2018, miały na celu identyfikację zmiany udziału poszczególnych rodzajów prac zgodnie z przyjętą klasyfikacją oraz analizę zróżnicowania wynagrodzeń z perspektywy zidentyfikowanych rodzajów stanowisk. Przeprowadzone badania wykazały zmniejszenie udziału prac rutynowych na rzecz nierutynowych zadań. Co więcej, nierówności płacowe rosną istotniej w przypadku nierutynowych prac, zwłaszcza w odniesieniu do prac nierutynowych poznawczych we wszystkich rodzajach działalności firmy (tj. operacyjnej, wspierającej i zarządczej). Artykuł koresponduje z zagadnieniami odnoszącymi się do polaryzacji pracy na poziomie firmy, w szczególności przedsiębiorstw komunalnych.

Article Details

Jak cytować
Jabłoński, M. (2019). Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń. Studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w polsce. Organizacja I Kierowanie, (4 (187), 55–70. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1474
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Aghion P., Akcigit U., Hyytinen A., Toivanen O. [2018], On the returns to invention within
firms: Evidence from Finland, American Economic Association Papers and Proceedings
108: 208–212.
[2] Akerman A., Helpman E., Itskhoki O., Muendler M-A. [2013], Redding S., Sources of
wage inequality, American Economic Review: Papers & Proceedings 103(3): 214–219.
[3] Anxo D., Ericson Th. [2012], The effects of pay reforms and procurement strategies on
wage and employment inequalities in the Swedish public sector – national report, European
Commission project coordinated by EWERC, University of Manchester ‘Public sector
pay and social dialogue during the fiscal crisis’ VS/2011/0141, November.
[4] Autor D. [2015], Why are there still so many jobs? The history and future of workplace
automation, Journal of Economic Perspectives 29(3).
[5] Autor D., Levy F., Murnane R.J. [2003], The skill content of recent technological change:
An empirical exploration, The Quarterly Journal of Economics 118(4): 1279–1333.
[6] Autor D., Acemoglu D. [2011], Skills, tasks and technologies: Implications for employment
and earnings, in: Ashenfelter O., Card D. (eds.), Handbook of Labor Economics 4B, Elsevier.
[7] Barth E., Bryson A., Davis J., Freeman R. [2014], It’s where you work: Increases in earnings
dispersion across establishments and individuals in the U.S., NBER Working Paper 20447.
[8] Blaschke M., Cigaina M., Riss U.V., Shoshan I. [2017], Designing business models for
the digital economy, in: Oswald G., Kleinemeier M. (eds.), Shaping the digital enterprise:
Trends and use cases in digital innovation and transformation, Springer International
Publishing, Walldorf: 121–136.
[9] Brynjolfsson E., McAfee A. [2014], The second machine age: Work, progress and prosperity
in a time of brilliant technologies, W.W. Norton&Company, New York.
[10] Deming D.J. [2017], The growing importance of social skills in the labor market, The
Quarterly Journal of Economics 132(4): 1593–1640, https://doi.org/10.1093/qje/qjx022.
[11] Diamond R. [2015], The determinants and welfare implications of us workers diverging
location choices by skill: 1980–2000, American Economic Review 103(5): 1553–1597.
[12] Esposto A. [2008], Skill: An elusive and ambiguous concept in labour market studies,
Australian Bulletin of Labour 34(1).
[13] Frydman C., Papanikolaou D. [2015], In search of ideas: Technological innovation and
executive pay inequality, National Bureau of Economic Research, Working Paper 21795.
[14] Goos M., Manning A., Salomons A. [2009], Recent changes in the European employment
structure: The roles of technological change, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/
256315/1/ (access: 25.01.2018).
[15] Heyman F. [2016], Job polarization, job tasks and the role of firms, IFN Working Paper
1123, Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, http://hdl.handle.
net/10419/175060 (access: 22.01.2018).
[16] Kremer M. [1993], The o-ring theory of economic development, The Quarterly Journal
of Economics 108(5): 551–575, Doi: https://doi.org/10.2307%2F2118400.
[17] Lindley J., Machin S. [2014], Spatial changes in labour market inequality, Journal of
Urban Economics 79: 121–138.
[18] Manyika J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K., Willmott P., Dewhurst M.
[2017], A future that works: Automation, employment, and productivity, McKinsey
Global Institute, www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/mgi (access:
18.01.2018).
[19] Mueller H.M., Ouimet P. P, Simintzi E. [2015], Wage inequality and firm growth,
Luxembourg Income Study Working Paper 632, March.
[20] OECD [2017a], Digital economy outlook 2017, OECD Publishing.
[21] OECD [2017b], Getting skills right: Skills for jobs indicators, OECD Publishing, Paris.
[22] Piketty T. [2014], Capital in the twenty-first century, Harvard University Press Cambridge.
[23] Snow Ch.C., Fjeldstad Ø.D., Lange A.M. [2017], Designing the digital organization,
Journal of Organization Design 6(7): 2–13.
[24] Suga N., Tawada M. [2007], International trade with a public intermediate good and
the gains from trade, Review of International Economics 15(2): 284–293. https://doi.
org/10.1111/j.1467–9396.2007.00648.x.
[25] Voorn B., van Genugten M.L., van Thiel S. [2017], The efficiency and effectiveness of
municipally owned corporations: A systematic review, Local Government Studies 43(5):
820–841, https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1319360.