Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marek Jabłoński
Bernard Ziębicki

Abstrakt

Automatyzacja procesów księgowych jest nowym, dynamicznie rozwijającym się, zjawiskiem w obszarze usług z zakresu obsługi finansowej firm. Rozwiązanie to wiąże się z szeregiem korzyści biznesowych, ale także tworzy pewne zagrożenia. Wymaga również dostosowania systemu informacyjnego, związanego z procesem księgowania. Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcjonowania tego typu rozwiązań oraz ich korzyści i zagrożeń, w świetle dotychczasowych badań. Główną metodą badawczą artykułu była analiza źródeł wtórnych w formie raportów badawczych firm konsultingowych, monitorujących rozwój omawianego zjawiska, jak: Deloite, Erst & Young, KPMG, McKinsey. Analizie podane zostały m.in. takie raporty, jak: „Global Shared Services 2017”; „The robots are coming”, “Rise of the robots”, “A Future that works: automation, employment and productivity”. W artykule wykorzystano również wyniki wywiadów z pracownikami krakowskich centrów usług wspólnych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jabłoński, M., & Ziębicki, B. (2019). Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych. Organizacja I Kierowanie, (4 (187), 31-42. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/1472
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Bowles J. [2014], The computerisation of European jobs, Bruegel, Brussels.
[2] Deloitte [2017], Global shared services 2017. Survey report, https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-global-shared-servicesreport.pdf (access: 12.12.2018).
[3] Deloitte [2015], The robots are coming. A Deloitte insight report, UK.
[4] Driscoll M.C. [2015], Cutting cost of finance, CFO, October.
[5] Ernst&Young [2016], Robotic process automation in the finance function of the future, US.
[6] Franz P., Kirchmer M. [2012], Value-driven business process management: The valueswitch for lasting competitive advantage, McGraw-Hill, New York.
[7] Frey C.B., Osborne M.A. [2013], The future of employment: How susceptible are jobs
to computerization?, Oxford Martin School, UK.
[8] Hindle J., Lacity M., Willcocks L., Khan S. [2017], Robotoc process automation: Benchmarking the client experience, knowledge Capital Partners 2017, www.knowledgecapitalpartners.com, (access: 12.12.2018).
[9] Kirchmer M. [2018], Enabling high performance in the digital age, ISE Magazine 50(11).
[10] Knowles B. [2018], Benefits and risks of automating finance & accounting, CTMfile, 12th
Feb, https://ctmfile.com/story/benefits-and-risks-of-automating-finance-accounting
(access: 20.02.2018).
[11] KPMG [2015], Bots in the back office, US.
[12] KPMG [2016], Rise of the robots, US.
[13] Łukaszczyk Z. [2018], Centrum usług wspólnych szansą na optymalizację kosztów
i standaryzację procesów w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 121.
[14] Manyika J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K., Willmott P., Dewhurst M. [2017],
A future that works: Automation, employment and productivity, McKinsey Global Institute,
www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/mgi, (access: 22.02.2019).
[15] McKinsey Global Institute [2017], A future that works: Automation, employment and
productivity, https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works (access: 25.09.2018).
[16] Mejssner B. [2016], Roboty w centrach BPO, Computerworld, https://www.computerworld.
pl/news/Roboty-w-centrach-BPO,406337.html (access: 12.12.2018).
[17] Nagarajah E. [2016], Hi robot. What does automation mean for the accounting profession?
Accountants Today, July/August.
[18] Nordhaus W.D. [2007], Two centuries of productivity growth in computing, Journal of
Economic History 67(1).
[19] Pajarinen M., Rouvinen P., Ekeland A. [2015], Computerization threatens one-third of
Finnish and Norwegian employment, ETLA Muistio. Brief 34.
[20] Rhenus Data Office Polska [n.d.], Co to jest robotic process automation (RPA)?, https://
www.rhenus-data.pl/pl/uslugi/bpo-bpm-software-roboty/robotic-process-automation/
(access: 14.12.2018).
[21] Schatsky D., Muraskin C., Iyengar K. [2016], Robotic process automation: A path to the
cognitive enterprise, Deloitte University Press, www.dupress.com (access: 10.12.2018).
[22] Schwab K. [2017], The fourth industrial revolution, Penguin, UK.
[23] Seasongood S. [2016], Not just for the assembly line: A case for robotics in accounting
and finance, Financial Executive 32.
[24] Virtual Operations [2014], Robotic process automation. The discovery assessment, https://
www.everestgrp.com/wp-content/uploads/2014/10/Discovery-Assessment-Overview_
VO-2014.pdf (access: 16.12.2018).