Wstęp

Main Article Content

Jarosław Karpacz

Abstrakt

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma naukowego Organizacja i Kierowanie składający się z dziesięciu opracowań z zakresu problematyki zarządzania. W niniejszym numerze przedstawiamy artykuły o charakterze zarówno przeglądowym, zawierające krytyczne spojrzenie na podejmowane zagadnienia, jak i badawczym, prezentujące oryginalne wyniki badań empirycznych.

Article Details

Jak cytować
Karpacz, J. (2022). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (1 (190). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4015
Dział
Artykuły