ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA

Main Article Content

Jarosław Karpacz

Abstrakt

Celem publikacji jest rozpoznanie rutynizacji zdolności dynamicznych. W artykule przedstawiono definicje, komponenty oraz czynniki zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Wykorzystaną metodą badań był przegląd literatury. Podsumowano kluczowe ustalenia empiryczne, a także ujawniono odmienności w definiowaniu dwóch głównych konstruktów, tj. zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Oprócz tego ustalono, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Wykazano także brak jednoznaczności, co do powiązania tych poziomów ze stopniem rutynizacji zachowań. Z jednej strony stopień rutynizacji jest postrzegany jako niemal identyczny na obu poziomach, z drugiej zaś, że poziom rutynizacji na poziomie strategicznym jest wyższy niż na poziomie operacyjnym. Badanie to ilustruje rutynowanie jako ważny aspekt dotyczący charakteru dynamicznych możliwości i identyfikuje poziom organizacyjny jako decydujący czynnik, który wspiera częściową konkurencyjną konceptualizację efektu rutynizacji na dynamiczne możliwości. Dlatego te odkrycia promują lepsze zrozumienie zdolności dynamicznych, jako zdolności do rekonfigurowania wiedzy i oferują potencjalną ścieżkę w kierunku pogodzenia rozbieżnych dyskusji akademickich na temat dynamicznych możliwości.
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, rutynizacja, zdolności operacyjne

Article Details

Jak cytować
Karpacz, J. (2018). ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 87–99. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4056
Dział
Artykuły