Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej czasopismo, w którym prezentowane są rezultaty analiz metodologicznych nad wynikami badań koniunktury w gospodarce polskiej, prowadzonymi w Instytucie Rozwoju Gospodarczego KAE SGH. Czasopismo ukazuje się od 1993 r., z przerwą od 2006 do 2015. 

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej głównie rezultaty analiz metodologicznych wyników badań koniunktury w gospodarce polskiej. Do roku 2006 ukazały się 22 numery.  Po kilkuletniej przerwie wydane zostały kolejne numery publikacji. Od 2015 r. wydawnictwo ukazuje się w formie kwartalnika, omawiającego wyniki ankietowych badań koniunktury prowadzonych przez IRG SGH. Badania prowadzone są raz na kwartał, z wyjątkiem badania w  przemyśle przetwórczym, prowadzonego co miesiąc.

Ostatnio ukazały się "Zeszyty koniunktury w gospodarce polskiej" nr 48. Opracowanie przedstawia sytuację w głównych działach gospodarki polskiej na początku ​II kwartału 2021 r. na tle poprzednich miesięcy.

Nr 48 (2021): Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Opublikowane: 2021-06-30

Koniunktura w rolnictwie

Piotr Szajner, Konrad Walczyk

8-53

Koniunktura w przemyśle przetwórczym

Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

54-94

Koniunktura w budownictwie

Maria Podgórska, Ewa Ratuszny, Konrad Walczyk

95-119

Koniunktura w handlu

Katarzyna Majchrzak, Konrad Walczyk

120-145

Koniunktura w bankowości

Stanisław Kluza, Oskar Krzesicki, Konrad Walczyk

145-155

Kondycja gospodarstw domowych

Sławomir Dudek, Konrad Walczyk

156-167

Wyświetl wszystkie wydania