KONIUNKTURA W FINANSACH III kwartał 2023 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Cieślik
Maciej Piotrowski
Marek Radzikowski

Abstrakt

Tło makroekonomiczne. Oceniając stan koniunktury ogólnogospodarczej, należy w pierwszej kolejności przypomnieć, iż produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo, czyli w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego, zmniejszył się w II kwartale 2023 r. realnie o 0,5% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku (średnia prognoz zakładała realny spadek o 0,3%), wobec wzrostu o 6,1% w analogicznym okresie 2022 r. W porównaniu do drugiego kwartału br. PKB zmniejszył się realnie o 3,7%. Drugi kwartał 2023 r. jest drugim z rzędu kwartałem spadku rocznej dynamiki PKB (w I kwartale PKB zmniejszył się o 0,3%), co świadczy jednoznacznie, iż polska gospodarka znajduje się w recesji (technicznej). Spadek produktu gospodarki w II kwartale br. wynika z pogłębienia się spadków konsumpcji prywatnej z -2,0% r/r do -2,8% r/r, jak również z obniżenia poziomu zapasów producentów i ich produkcji (-2,7% r/r). Gospodarkę napędzał głównie eksport netto, choć ostatnie dane o bilansie płatniczym wskazały na obniżający się wkład eksportu, przy przyśpieszeniu realnego importu. Ta niekorzystna sytuacja jest niewątpliwie skutkiem trwającej od kilku lat polityki opierania rozwoju gospodarczego głównie na pobudzaniu konsumpcji. (fragment tekstu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cieślik, B., Piotrowski, M., & Radzikowski, M. (2023). KONIUNKTURA W FINANSACH III kwartał 2023. Koniunktura W Finansach, (98), 1-24. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwBANK/article/view/4141
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora