KONIUNKTURA W FINANSACH IV kwartał 2023 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Cieślik
Marek Radzikowski
Maciej Piotrowski

Abstrakt

listopadzie 2023 r. stopa inflacji w Polsce, mierzona wskaźnikiem CPI, wyniosła 6,6% r/r (czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej). To druga z kolei najniższa zmiana roczna tego wskaźnika od września 2021 r. Brak dalszego spadku stopy inflacji w listopadzie 2023 r. jest przede wszystkim efektem rosnących cen paliw w Polsce (mimo spadku notowań ropy naftowej na świecie) oraz drożejącej żywności. Wzrost cen (CPI) jest zdecydowanie wyższy od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Ścieżka inflacji, prognozowana przez Ministerstwo Finansów i rynek, zakłada powolny spadek wartości CPI w pierwszej połowie roku, a następnie nieznaczny jego wzrost (wskutek tzw. efektu bazy). Kluczowymi będą jednak ostateczne decyzje w sprawie przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność, jak i zamrożonych cen energii, biorąc pod uwagę spadek cen żywności na rynkach światowych oraz spadki cen na rynku gazu (co z kolei ma związek z cenami węgla oraz docelowo energii). W projekcie przyszłorocznego budżetu, średnioroczną stopę inflacji określono na poziomie 6,6% w 2024 r. i 4,1% w 2025 r.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cieślik, B., Radzikowski, M., & Piotrowski, M. (2024). KONIUNKTURA W FINANSACH IV kwartał 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura W Finansach, (99), 1–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwBANK/article/view/4323
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora