HYBRYDOWY MODEL NAWYKÓW PRZEDSIĘBIORCZYCH MENEDŻERÓW – SAMOOCENA Z PERSPEKTYWY WŁAŚCICIELI PRZEDSIĘBIORSTW TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU ROLNICZEGO

Main Article Content

Bogdan Nogalski
Przemysław Niewiadomski
Agnieszka Szpitter

Abstrakt

Dążąc do uzupełnienia istniejącej luki w wiedzy, przeprowadzono cykl badań, których głównym celem jest ocena podświadomych zachowań, sposobów myślenia, decyzji, postaw i emocji (hybrydowy model nawyków) reprezentowanych przez polskich przedsiębiorców – właścicieli przedsiębiorstw produkcyjnych działających w sektorze technicznych środków transportu rolniczego (produkcja maszyn rolniczych). Główny ciężar badania w ramach prezentowanego obszaru został położony na analizę desk research obejmującą dostępne źródła literaturowe dotyczące przedsiębiorczości menedżerskiej. W celu przeniesienia przedmiotowego zagadnienia na poziom sektora maszyn rolniczych i oceny rozbieżności pomiędzy poziomem postulowanym a stanem obecnym, w analizie wykorzystano również wyniki badania przeprowadzonego wśród celowo dobranej grupy przedsiębiorstw, w ramach którego ankietowani udzielali odpowiedzi odnośnie do antycypowanego poziomu podświadomych zachowań, sposobów myślenia, decyzji, postaw i emocji przedsiębiorczych menedżerów. Badanie to stanowiło punkt wyjścia zdefiniowania luki w zakresie przyswojenia (samoocena) wyartykułowanych – w modelu badawczym – mikrofundamentów.

Słowa kluczowe: hybrydowy model nawyków, przedsiębiorczość menedżerska, właściciel, przedsiębiorca

Kody klasyfikacji JEL: L91, M54, O15, O34, O35

Article Details

Jak cytować
Nogalski, B., Niewiadomski, P., & Szpitter, A. (2022). HYBRYDOWY MODEL NAWYKÓW PRZEDSIĘBIORCZYCH MENEDŻERÓW – SAMOOCENA Z PERSPEKTYWY WŁAŚCICIELI PRZEDSIĘBIORSTW TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU ROLNICZEGO. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 27–49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4017
Dział
Artykuły