Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami jako podstawa diagnozowania zmian demograficznych w Polsce

Main Article Content

Irena E. Kotowska
https://orcid.org/0000-0001-5359-4509

Article Details

How to Cite
Kotowska, I. E. (2017). Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami jako podstawa diagnozowania zmian demograficznych w Polsce. Studia Demograficzne, (2(172), pp. 23-34. https://doi.org/10.33119/SD.2017.2.6
Section
Other

References

[1] Dobry Klimat dla Rodziny, 2013, http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dlarodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydenta-rp/.
[2] Esping-Andersen G., Billari F., 2015, Re-theorizing family demographics, „Population and Development Review”, 41(1), 1–31.
[3] European Commission, 2006, The Demographic Future of Europe – from Challenge to Opportunity, Communication from the Commission, Brussels, COM(2006) 571 final.
[4] Frejka T., Sobotka T., 2008, Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement, „Demographic Research”, S7(3), 15–46.
[5] Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegård T., 2015, The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior, „Population and Development Review”, 41(2), 207–239.
[6] Kotowska I.E., Matysiak A., Mynarska M. (red.), 2016, Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania „Generacje i Rodziny”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
[7] Kotowska I.E., Jóźwiak J., 2012, Nowa demografia Europy a rodzina, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, Zeszyt 28/2012, 9–33.
[8] Kotowska I.E., Jóźwiak J., 2011, Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje, Rodziny i Płeć Kulturowa – GGS-PL, „Studia Demograficzne”, 1(159), 99–106.
[9] Matysiak A. (red.), 2014, Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[10] Matysiak A., Nitsche N., 2016, Emerging Trends: Family Formation and Gender, [w:] R. Scott, M. Buchmann, S. Kosslyn (red.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences, John Wiley & Sons, Inc.
[11] Mastering the demographic change in Europe, 2014, http://www.leopoldina.org/en/international-issues/international-statements.
[12] Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J., 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, GDP and Beyond – Measuring progress in a changing world, September 2009, COM(2009) 433.
[13] Vikat A., Spéder Z., Beets G.C., Billari F.C., Bühler C., Désesquelles A., Fokkema T., Hoem J.M., MacDonald A., Neyer G., Pailhé A., Pinnelli A., Solaz A., 2007, Generations and Gender Survey (GGS): Towards a better understanding of relationships and processes in the life course, „Demographic Research”, 17(14), 389–440.