Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL

Main Article Content

Irena E. Kotowska
https://orcid.org/0000-0001-5359-4509
Janina Jóźwiak

Article Details

How to Cite
Kotowska , I. E., & Jóźwiak, J. (2011). Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL. Studia Demograficzne, (1(159), 99-105. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2579
Section
Other