Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy (aut. Marcin Stonawski) - recenzja książki

Main Article Content

Irena E. Kotowska

Article Details

How to Cite
Kotowska, I. E. (2015). Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy (aut. Marcin Stonawski) - recenzja książki. Studia Demograficzne, (2(168), pp. 107-110. https://doi.org/10.33119/SD.2015.2.7
Section
Book reviews