Dobry klimat dla rodziny – czy jest szansa na wzrost dzietności w Polsce?

Main Article Content

Irena E. Kotowska

Article Details

How to Cite
Kotowska, I. E. (2013). Dobry klimat dla rodziny – czy jest szansa na wzrost dzietności w Polsce?. Studia Demograficzne, (2(164), pp. 3-10. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/1481
Section
Editorial Note

References

[1] Baranowska-Rataj A., Matysiak A., 2012, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej, „Polityka Społeczna” nr 7/2012, 9–14.
[2] Basten S., Frejka T., 2014, Fertility in Formerly Socialist Countries of Central and Eastern Europe: The role of Family Policies Affecting Childbearing, referat na Europejską Konferencję Demograficzną w Budapeszcie, czerwiec 2014.
[3] Bobrowicz B., 2014, Bariery zostania rodzicem (decyzji o pierwszym dziecku) według cech demograficznych i ekonomicznych respondentów, w: I.E.Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
[4] CBOS, 2013, Postawy prokreacyjne kobiet, komunikat, marzec 2013.
[5] European Demographic Data Sheet 2014, http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/
[6] Dobry klimat dla rodziny, Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, Warszawa, 2013.
[7] Holzer-Żelażewska D., Tymicki K., 2009, Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008. “Studia Demograficzne” nr 1/155, 48–69.
[8] Machol-Zajda L., 2008, Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego – poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych [w:] C. Sadowska-Snarska, L. Tchon, Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
[9] Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., 2009, Scenariusz modernizacji polityki społecznej. Stymulowanie wzrostu aktywności ekonomicznej i dzietności kobiet, [w:] I.E. Kotowska (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
[10] Kurowska A., Słotwińska-Rosłanowska E., 2013, Zatrudnienie a pierwsze i drugie urodzenia wśród kobiet w Polsce, “Studia Demograficzne” nr 1/163, 37–52 .
[11] Matysiak A., 2009, Employment first, then childbearing: women’s strategy in post-socialist Poland, “Population Studies”, 63(3), 253–276.
[12] Matysiak A., Baranowska-Rataj A., Mynarska M., Rybińska A., Styrc M., 2013, Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki?, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
[13] Matysiak A., Węziak-Białowolska D., 2013, Country specific-conditions for work and family reconciliation: An attempt at quantification, „ISD Working Papers” no. 31, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.
[14] Mynarska M., Styrc M., 2014, Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[15] Mynarska M., Matysiak A., Rybińska A., 2014, Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały matkami, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[16] Styrc M., 2014, Bariery rodzicielstwa w percepcji Polaków, w: I.E.Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
[17] Założenia polityki ludnościowej Polski, luty 2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Most read articles by the same author(s)