Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Main Article Content

Janina Jóźwiak
Kazimierz Kruszka
Elżbieta Gołata

Abstract

Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS), obchodzące w 2012 r. jubileusz 100‑lecia, należy do najstarszych organizacji tego rodzaju na świecie1. Warto podkreślić, że oficjalna organizacja środowiska statystyków polskich powstała sześć lat przed odzyskaniem niepodległości. Inicjatywa zorganizowania stowarzyszenia statystyków polskich pojawiła się w środowisku krakowskim. W wyniku podjętych starań 9 kwietnia 1912 r. doszło do formalnej rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą w Krakowie. Jego prezesem został profesor Juliusz Leo, a sekretarzem profesor Kazimierz Władysław Kumaniecki. Głównym celem działalności tej organizacji miało być przygotowanie publikacji statystycznych obejmujących swym zasięgiem ziemie polskie rozproszone pod trzema zaborami. Została ona opublikowana w 1915 r. pod tytułem „Statystyka Polski” i miała wpływ na kształt granic II Rzeczypospolitej. Do realizacji tego zamierzenia przyczynił się, zwłaszcza kierownik krakowskiego Miejskiego Biura Statystycznego, wspomniany wyżej profesor K.W. Kumaniecki przy poparciu prezydenta m. Krakowa, którym był
wówczas profesor J. Leo.

Article Details

How to Cite
Jóźwiak, J., Kruszka, K., & Gołata, E. (2012). Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Studia Demograficzne, (1(161), 9-22. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/1843
Section
Original research papers & review papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>