Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - aspekty instytucjonalne i operacyjne

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bogusław Pietrzak
Katarzyna Wasiak

Abstrakt

This article attempts to systematize the institutional and operational conditions of stability and security of the banking system. The intention of the authors is to analyse some factors strongly affecting the functions and principles of two members of modern banking systems - the central bank and commercial banks. The authors start the analyses by defining stability and security of the banking system. Then point out to the role of the various segments of the financial safety net in providing conditions for stable and secure system, and determine the necessary requirements of the stabilization as demanded from the banking institutions management system. In conclusion, they define the set of requirements (institutional and operational) necessary for achieving the stability and security of the banking system

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pietrzak, B., & Wasiak, K. (2017). Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - aspekty instytucjonalne i operacyjne. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (1), 121-142. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

Humphrey T. M., Lender of last resort: What it is, whence it came, and why the Fed isn't it, "Cato Journal" 2010, Vol. 30, No. 2.
Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
Kornik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próby syntezy, Difin, Warszawa 2009.
Kowalak M., Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 3.
Lager J., Monitoring Financial System Stability, "Reserve Bank of Australia Bulletin" October 1999.
Laurens B., Piedra E. G., de la, Coordination of Monetary and Fiscal Policies, "IMF Working Paper" March 1998, No. 98/25.
Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, "Materiały i Studia NBP" 2014, nr 303.
Mishkin F., The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers, w: Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 1997, s. 55-96.
Mishkin F., Financial Stability and the Macroeconomy, "Central Bank of Iceland Working Paper" May 2000, No. 9.
Mishkin F., Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, "Journal of Economic Perspectives" Autumn 1999, Vol. 13, No. 4, s. 3-20.
Padoa Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, paper presented at the Second ECB Central Banking Conference, Frankfurt am Main, 24-25 October 2002.
Pietrzak B., Bank centralny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego, w: Ekonomia, Społeczeństwo, Polityka, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Pietrzak B., System bankowy, w: System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Pietrzak B., Wasiak K., O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Książka jubileuszowa prof. zw. dr. hab. S. Owsiaka, red. A. Moździerz, PWE, Warszawa 2011.
Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
Polska wobec kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
Pyka J., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C. H. Beck, Warszawa 2010.
Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa 2014.
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., NBP, Warszawa 2014.
Schinasi G., Defining Financial Stability, "IMF Working Paper" October 2004, No. WP/04/187.
Sławiński A., Stabilność finansowa, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C. H. Beck, Warszawa 2011.
Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2014.
Stabilność finansowa, red. M. Iwanicz-Drozdowska, NBP, Warszawa 2014.
Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012.
System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Thornton H., The evidence given by Henry Thornton before the Committees of Secrecy of the Two Houses of Parliament on the Bank of England, March and April 1797.
Wasiak K., Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 148-149.
Wiatr M. S., Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010.
Wojtyna A., Wyzwania dla banków centralnych, "Rzeczpospolita" 15 października 2010.
Wójcik C., Co z drugą falą kryzysu, "Rzeczpospolita" 25 sierpnia 2011.
Zaleska M., Społeczeństwa szybko zapominają o przyczynach kryzysów, "Obserwator Finansowy NBP" wrzesień 2015, www.obserwatorfinansowy.pl