Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Zorska

Abstrakt

Growth of the knowledge-based economy has been influenced by economic and technological processes in the contemporary world, particularly globalization and information revolution. Research and development activities, knowledge, new technologies and innovations have assumed a crucial significance at all levels of economic activity and for that reason are supported by government policies. According to a World Bank concept growth of the knowledge-based economy can be stimulated by four groups of determinants – or so-called pillars – including: economic and institutional system of a given country, education and training, information infrastructure and national innovation system. Activity of the innovation system promotes creation and diffusion of new knowledge and its application as innovations by national enterprises in co-operation with universities, research centers and public institutions. The activities of all entities can be stimulated by government innovation policies. The problems of national innovativeness are discussed from theoretical and empirical viewpoints, focusing on experience of Finland which is one of the leading countries in world’s rankings of knowledge economy and national innovation systems. The final conclusion underlines the fact that cross-border linkages of innovation systems within enterprises and countries can generate some threats to a national economy during global economic crisis. 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zorska, A. (2012). Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 27-56. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Asheim B.T., Coenen L., Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing Nordic Clusters, „Research Policy“  vol.34, 2005
Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003
Chang Y.C, Systems of Innovation, Spatial Knowledge Links and the Firm’s Innovation
Cusmano L., Mancusi M.L., Morrison A., Globalization of Production and Innovation: How Outsourcing is Reshaping an Advanced Manufacturing Area, ,,Regional Studies” Vol. 44, Nr 3, 2010 
De Man A.P., The Network Economy, Strategy, Structure and Management, Edward Elgar, Cheltenham––Northampton 2004
Drucker P.F., The Age of Discontinuity: Guidelines to Changing Our Society, Transaction Pubs, New Brunswick (U.S.A.) 1992
Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2009
Filipetti A., Archibugi D., Innovation in Times of Crisis: National Systems of Innovation,
Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned, red. C.J. Dahlman, J. Routti, P. Yla-Antilla, Th e World Bank, Washington, D.C. 2007
Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN–KPZG, Warszawa 2009
Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN–KPZG, Warszawa 2009
Global Information Technology Report 2007–2008. Fostering Innovation Th rough Networked Readiness, World Economic Forum–INSEAD, Palgrave––McMillan, Hounmills– Basingstoke 2008
Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Biuro Banku Światowego w Polsce i Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004
Jasiński L.J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009
Knowledge Economy Index (KEI). 2008 Rankings, The World Bank, Washington, D.C. 2008
Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
Lundvall B., National Systems of Innovation. Towards a Theorem of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992
Marszałek A., Model ,,potrójnej pętli” a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, „Gospodarka Narodowa”, nr.1-2, 2010
Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łodź 2001
Steinmueller W.E., Economics of Technology Policy, w: Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 2, red. H.H. Bronwyn, N. Rosenberg, Elsevier, Amsterdam 2010
Surowka-Marszałek D., Rola organizacji sieciowych w kreowaniu technologii innowacyjnych, w: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
Szajt M., Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie,
The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996
Wierzbołowski J., Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa 2003
World Development Indicators 2011, The World Bank, Washington, D.C. 2011
Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010
Zorska A., Globalizacja a „nowa gospodarka”. Implikacje dla Polski, „Prace i Materiały IGŚ” , nr.255, 2004
Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007
Performance: Towards a National – Global Complementarity View, ,,Regional Studies”, Vol. 43, Nr 9, 2009
Structure and Demand, ,,Research Policy”, nr.2,  2011
Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009

Inne teksty tego samego autora