Kwartalnik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 1(55) została sfinansowana w ramach umowy 603/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 4(54) została sfinansowana w ramach umowy 603/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 4(50) została sfinansowana w ramach umowy 612/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 4(46) została sfinansowana w ramach umowy 612/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 4(42) została sfinansowana w ramach umowy 815/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PISMO OGÓLNOPOLSKIE.

Artykuły naukowe zawarte w czasopiśmie są recenzowane.

Kwartalnik „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” indeksowany w amerykańskim serwisie czasopism elektronicznych EBSCO, w bazie danych BazEkon

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Jeżeli masz pytania związane z publikowaniem w Kwartalniku Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe są dostępne w podzakładce Kontakt.