Kwartalnik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PISMO OGÓLNOPOLSKIE.

Artykuły naukowe zawarte w czasopiśmie są recenzowane.

Kwartalnik „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” indeksowany w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon oraz INDEX COPERNICUS, a także w amerykańskim serwisie czasopism elektronicznych EBSCO.

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Jeżeli masz pytania związane z publikowaniem w Kwartalniku Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe są dostępne w podzakładce Kontakt.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numerów 1(55) i 4(54) została sfinansowana w ramach umowy 603/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numerów 4(50) i 4(46) została sfinansowana w ramach umowy 612/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja anglojęzycznej wersji numeru 4(42) została sfinansowana w ramach umowy 815/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.