Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. Christina Ciecierski, PhD (Northeastern Illinois University, Chicago, USA)

Prof. dr hab. Małgorzata Gableta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska)

Prof. Vladimiras Gražulis, PhD (Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania)

Prof. Boguslavas Gruževskis, PhD (Vilnius University, Vilnius, Lithuania)

Zsuzsanna Győri, PhD (Budapest Business School, Budapest, Hungary)

Mirjami Ikonen, PhD (Business School University of Eastern Finland, Finland)

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz (Przewodnicząca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Hanna Karaszewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska)

Dr Stanisław Konarski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Anna Lipka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska)

Prof. Csaba Makó, PhD (University of Public Service, Budapest, Hungary)

Prof. dr hab. Alicja Miś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska)

Prof. dr hab. Józef Orczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Polska i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, Polska)

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. Steen Erik Navrbjerg, PhD (University of Copenhagen, Denmark)

Prof. dr hab. Monika Podkowińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, Polska)

Prof. Giovanni Schiuma, PhD (University of Basilicata, Italy)

Prof. Tojo Thatchenkery, PhD (George Mason University, USA)