Lista stałych recenzentów

Prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Prof. Christina Ciecierski (Northeastern Illinois University w Chicago)

Prof. dr hab. Zdzisława Janowska (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Hanna Karaszewska (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Alicja Miś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Renata Oczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Prof. dr hab. Józef Orczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Prof. dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)