Lista stałych recenzentów

Prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

Prof. Christina Ciecierski (Northeastern Illinois University w Chicago, USA)

Prof. dr hab. Zdzisława Janowska (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. dr hab. Hanna Karaszewska (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska)

Prof. dr hab. Alicja Miś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Prof. dr hab. Renata Oczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)

Prof. dr hab. Józef Orczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska)

Prof. dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

Prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)