Redakcja Kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menadżerów

Redaktor naczelny: Prof. SGH dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sekretarz naukowy: dr Hanna Kinowska

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członkowie zespołu redakcyjnego: 

dr Rafał Łabędzki

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Katarzyna Mikołajczyk

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Anna Biłyk

Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Wydawca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Redakcja: Instytut Kapitału Ludzkiego

Rada naukowa: LINK

Częstotliwość wydawania: kwartalnik