Redakcja Kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menadżerów

Redaktor naczelny: Prof. SGH dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

Sekretarz naukowy: dr Hanna Kinowska

Członkowie zespołu redakcyjnego: 

dr Rafał Łabędzki

dr Katarzyna Mikołajczyk

mgr Anna Biłyk

 

Wydawca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Redakcja: Instytut Kapitału Ludzkiego

Częstotliwość wydawania: kwartalnik