Główna osoba do kontaktu

dr Hanna Kinowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
22 564 9517