Treść głównego artykułu

Abstrakt

Procesowe podejście do zarządzania organizacją wiąże się z postrzeganiem rzeczy zorganizowanych jako zbiory zespołowych działań, powiązanych ze sobą w taki sposób, aby w ich rezultacie powstała wartość atrakcyjna dla nabywcy1. Jest ono alternatywą dla funkcjonalnego modelu organizacji. W podmiotach sektora publicznego, niejednokrotnie zdarza się, że rozbudowane struktury prowadzą do autonomizacji poszczególnych obszarów w ramach tych struktur, co nazywane jest efektem silosów. Poszczególne komórki nie koncentrują się na zrozumieniu klienta i dostarczeniu mu usługi zgodnej z jego aktualnym stanem potrzeb, ale zabezpieczają własny, wewnątrzwydziałowy interes. Prowadzić to może do wydłużania czasu realizacji kontraktów, zwiększenia kosztów działania i obniżenia elastyczność organizacji.

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna zarządzanie procesowe sektor publiczny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hawrysz, L. (2012). Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 26(4), 53-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6284

Referencje

  1. Brocke J., Sinnl T., Culture in business process management: a literature review, “Business Process Management Journal” 2011, nr 2.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Coulson-Thomas C.J., Process management in a hospital and healthcare context, “Business Process Management Journal” 1997, nr 2.
  4. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
  5. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  6. Gulledge T.R. Jr, Sommer R.A., Business process management: public sector implications, “Business Process Management Journal” 2002, nr 2.
  7. Helfert M., Challenges of business processes management in healthcare, “Business Process Management Journal” 2009, nr 6.
  8. Heracleous L., Johnston R., Can business learn from the public sector?, “European Business Review” 2009, nr 4.
  9. Hesson M., Business process reengineering in UAE public sector, “Business Process Management Journal” 2007, nr 5.
  10. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  11. Houy C., Fettke P., Loos P., Empirical research in business process management – analysis of an emerging field of research, “Business Process Management Journal” 2010, nr 4.
  12. Jeston J., Nelis J., Management by Process: A Roadmap to Sustainable Business Process Management, Elsevier, Oxford 2008.
  13. Kołodziejczak M., Społeczno-kulturowe aspekty wdrażania orientacji procesowej w organizacjach, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  14. Kożuch B., Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut spraw Publicznych, Kraków 2006.
  15. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
  16. Krukowski K., Siemiński M., Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 1.
  17. MacIntosh R., BPR: alive and well in the public sector, “International Journal of Operations &, Production Management” 2003, nr 3.
  18. Ongaro E., Process management in the public sector, “The International Journal of Public Sector Management” 2004, nr 1.
  19. Proszkowska A., Kształtowanie kultury międzynarodowej organizacji procesowej, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  20. Ruževičius J., Klimas D., Veleckaitė R., Influence of organizational culture on the success of business process management in Lithuanian public sector organizations, “Current Issues of Business and Law” 2012, nr 1.
  21. Sentanin F.O., Santos F.C.A., Jabbour Ch.J.Ch, Business process management in a Brazilian public research centre, “Business Process Management Journal” 2008, nr 4.
  22. Shand D., Arnberg M., Background paper; in: OECD; Responsive Government Service Quality Initiatives; Paris 1996.
  23. Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, metody, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  24. Sikorski Cz., Wolność w organizacji, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork– Łódź 2000.
  25. Somerville K., Elliott C., Strategies to improve client service: Exemplars in the Canadian federal government, “The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” 2011, nr 2.
  26. Sznabowicz M., Stan i kierunki doskonalenia kultury organizacji procesowych, Sopot 2011.
  27. Wolniak R., Wymiary kulturowe organizacji publicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2008, nr 2.
  28. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, Marzec 2010, http://procesowcy.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=75, dostęp 10–2012
  29. Corrigan S., Human and Organisational Aspects of Business Process Reengineering, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, http://faculty.css.edu/ dswenson/web/REENGIN.HTM, dostęp 10–2012
  30. Bandara W ., Alibabaei A., Aghdasi M., Means of achieving business process management success factors, MCIS 2009 Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, 25–27 September 2009, http://eprints.qut.edu.au/, dostęp 10–2012