Treść głównego artykułu

Abstrakt

DOI: 10.5604/01.3001.0009.6288
W artykule autorki przedstawiły znaczenie zagadnień kultury organizacyjnej z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Kultura organizacyjna jako jeden z głównych czynników wpływa na funkcjonowanie pracowników w ramach przedsiębiorstwa, co może przekładać się na ich działalność zawodową, stymulując zaangażowanie w realizację obowiązków. W ramach przeprowadzonych badań ankietą OCAI, autorki oceniły kulturę organizacyjną w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna kwestionariusz OCAI

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Drzewiecka , M., & Stasiuk , A. (2012). Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 26(4), 123-139. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6288

Referencje

  1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  3. Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, w: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/ kzz/artyk_ pdf_2012/p084.pdf na dzień 16.08.2012.
  4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. JR, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  5. Sturges J., Guest D., Should I Stay Or Should I Go?, Association of Graduate Recruiters, Warwick 1999.
  6. Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  7. Wyrwicka M.K., Grzelczak A.U., Krugiełka A., Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  8. Wyrwicka M.K., Stasiuk A., Drzewiecka M., Masadyński M., Assessment of organisational culture as an element supporting change management in the enterprise,w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, red. Grzybowska K., Wyrwicka M.K., Poznań 2011.
  9. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K., Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.