Treść głównego artykułu

Abstrakt

At present there are increasing demands for security. The Police of the Czech Republic are aware that without educated and motivated employees their  activities will not be professionally developed at the required pace. Senior management has a number of tools to improve performance and one of the main features is to identify a quality staff appraisal system. The article presents the results of research concerning the issue of evaluation of police officers of the Police of the Czech republic, which was carried out at the beginning of 2019. The obtained results were processed by standard statistical methods.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
JEDINÁK, P. ., & ČANDÍK, M. . (2020). RESULTS OF STATISTICAL ANALYSIS OF SERVICE EVALUATION OF POLICE OFFICERS OF THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 55(1), 34–53. https://doi.org/10.33119/EEiM.2020.55.3

Referencje

  1. Armstrong, M. (2011). Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Fragment. Praha.
  2. Jedinak, P., Mládková, L., & Kovařík, Z. (2011). Uplatňování manažerských dovedností pro oblast hodnocení ve státních organizacích. Zlin: VeRBuM.
  3. Jedinák, P. (2016). Hodnocení pracovního výkonu II. Praha: PA ČR v Praze.
  4. Kovařík, Z. et al. (2007). Úvod do analýzy výsledků měření spokojenosti pracovníků Policie ČR v letech 2004–2007, Bezpečnostní teorie a praxe, roč. VIII, Zvláštní číslo, díl II.
  5. Kovařík, Z. et al. (2006). Úvod do počítačové analýzy vícerozměrných úloh z policejní praxe. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze.
  6. Lilley, D., & Hinduja, S. (2006). Organizational Values and Police Officer Evaluation: A Content Comparison Between Traditional and Community Policing Agencies. Police Quarterly, 9 (4), 486–513. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/1098611105281628
  7. Mládková, L., & Jedinák, P. et al. (2011). Vybrané aspekty systému řízení státních organizací. Zlin: VeRBuM.
  8. Zhang, Y., Huddleston, S. H., Brown, D. E., & Learmonth, G. P. (2013). A Comparison of Evaluation Methods for Police Patrol District Designs. In: S.-H. Kim, A. Tolk, R. Hill, & M. E. Kuhl (Eds.), Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference.