Treść głównego artykułu

Abstrakt

Operation in the cyberspace of every business unit is unavoidable. Most commercial transactions, marketing activities, e-mail contact with employees or contractors are carried out using virtual space. The purpose of the article is to identify and analyze selected costs for cybersecurity of an enterprise. Costs related to cybersecurity constitute a new category in the management of an enterprise. Considering the costs at the enterprise level, two areas should be discussed: on the one hand, those incurred to prevent cyber threats and on the other one, the costs of offsetting the negative effects of cyber-attacks. For the sake of stable operation and at the same time development in the future, the management should strengthen activities in the field of information security, which is related to costs that will minimize the risk of cyber-attacks.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Antczak, J. (2020). CYBERSECURITY COSTS IN AN ENTERPRISE UNIT. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 55(1), 82–94. https://doi.org/10.33119/EEiM.2020.55.6

Referencje

 1. Deloitte (2016, July). CFO Insights. Seven hidden costs of a cyberattack.
 2. Dobija, D., & Kucharczyk, M. (Eds.) (2009). Rachunkowość zarządcza. Teoria. Perspektywa. Aspekty behawioralne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 3. Dratwińska-Kania, B. (2017). Koszty cyberprzestępczości – perspektywa rachunkowości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe, 157. Warszawa:
 4. SGH Warsaw School of Economics.
 5. EFNI (2015, 30 September–2 October). Relacje. Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych. Europejskie Forum Nowych Idei. Sopot.
 6. Furman, J., & Kuczyńska-Chałada, M. (2016). Change management in lean enterprise. Economics and Management, 2.
 7. Gibson, W. (2009). Neuromancer. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
 8. Karmańska, A. (Ed.) (2007). Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 9. Katalog zagrożeń stosowany przez CSIRT GOV, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV. Retrieved form: https://www.cert.gov.pl/ cer/publikacje/katalog-zagrozen-stosow/731, Katalog-zagrozen-stosowany-przez-CERTGOVPL.html (01.07.2018).
 10. Łobko, M. (2019). Metodyka zarządzania ryzykiem cyberprzestrzeni w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotów rządowych. In: Rekomendacje i zalecenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z 12 listopada 2015 r. Retrieved from: https://ryzyko.pro/baza-wiedzy/metodyka-zarzadzania-ryzykiem-cyberprzestrzeniw-systemach-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-podmiotow-rzadowych/ (02.07.2019).
 11. Najgebauer, A., Antkiewicz, R., Tarapata, Z., Kulas, W., Pierzchała, D., Rulka, J., Chmielewski, M., Kasprzyk, R., & Dyk, M. (2018). Analiza zdolności cybernetycznych za pomocą symulacji komputerowej, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa. Retrieved from: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5890/14/1/1/wat_analiza_zdolnosci_cybernetycznych_za_pomoca_symulacji_komputerowej.pdf (01.07.2018).
 12. Nowak, E. (2005). Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
 13. Ponemon Institute (2016, October). Cost of cybercrime study & the risk of business innovation.. Retrieved from: https://www.ponemon.org/local/upload/file/2016%20 HPE%20CCC%20GLOBAL%20REPORT%20FINAL%203.pdf (01.07.2018).
 14. Sienkiewicz, P. (2009). Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni. In: T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel (Eds.), Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 15. SKwP (1999). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999. International Accounting Standards Committee. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASC.
 16. The Act of 15 February 1992 on corporate income tax (Journal of Laws of 2010, no. 229, item 1496 as amended).
 17. The Act of 29 September 1994 on accounting (Journal of Laws of 2009, no. 152, item 1223 as amended).
 18. UK Department for Culture, Media and Sport (2017). Cyber-security breaches survey: Main report. London.