Treść głównego artykułu

Abstrakt

The scientific literature treats compliance as a way of organising a company to ensure compliance with legal requirements. The effectiveness of the compliance system requires continuous improvement at each stage of the enterprise's operation, constant adaptation to changing business conditions and regulations, especially in the current crisis caused by the pandemic, which has affected the current functioning of the organisation but also the escalation of specific risks. This time is a major challenge for compliance, allowing us to observe new realities as a matter of urgency, analysing needs in order to provide real and not illusory support for corporate governance.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pietrzak, M. (2020). Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance Support. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 58(4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.3

Referencje

 1. ACCA (2020). Covid-19 global survey: Inside business- impacts and responses. Retrieved from: https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-economics/Covid-19_A-Global-Survey.html (accessed: 25.10.2020).
 2. Borowa, M. B. (2013). Program compliance – przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia? Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, 23, 12–15.
 3. Braun, T. (2017). Unormowania compliance w korporacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Compliance w Polsce (2018). Report of the Compliance Institute in cooperation with EY, Wolters Kluwer and the Viadrina Compliance Center operating at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder).
 5. Jagura, B., & Makowicz, B. (2013). Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance. Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, 23, 16–20.
 6. Jagura, B. (2017). Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance. Warszawa: Wolters Kluwer, 283–284.
 7. Jagura, B. (2020). Oficer compliance, realizacja zadań compliance i kultura compliance. In: B. Makowicz, B. Jagura (Eds.), Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer, 129–132.
 8. Janecki, P. (2020). Rola kierownictwa, polityka compliance, relacje między compliance a innymi jednostkami. In: B. Makowicz, B. Jagura (Eds.), Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer, 102–103.
 9. Makowicz, B. (2011). Compliance w przedsiębiorstwie. Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 10. Makowicz, B. (2018). Uczciwość praktyczna w polskich spółkach – czyli najwyższy czas na compliance. Przegląd Prawa Handlowego, 2, 31–32.
 11. Mesjasz, Cz. (2011). Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy. In: D. Dobija, I. Koładkiewicz (Eds.), Ład korporacyjny. Warszawa: Wolters Kluwer, 16–18.
 12. Mrozowska-Bartkiewicz, B., & Wnęk, A. (2016). Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, 1 (86), 78–80.
 13. Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C. H. Beck.
 14. Pajewska, D. (2011). Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom. Rocznik. Wardyński i Wspólnicy, 5–6.
 15. Szpytka, P. (2019). Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. The Act of September 15, 2000. Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2020, item 1526).
 17. Weber-Elżanowska, A.-M. (2018). Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych. In: K. Bilewska (Ed.), Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. Warszawa: Wolters Kluwer, 89–95.