Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie dorobku laureatów nagrody Antynobla z lat 1991– 2021 w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Posłużono się w tym celu przeglądem materiałów źródłowych dotyczących wszystkich prac nagrodzonych Antynoblem w kategoriach ekonomii, zarządzania, prawdopodobieństwa i statystyki od 1991 r. Przebadano łącznie 30 prac, w tym 13, które zostały wydane w formie recenzowanej publikacji naukowej. Dotyczyły one rzeczywistych, udokumentowanych badań, których niekonwencjonalne wnioski zachęcają do głębszej refleksji i zwracają uwagę na kwestie o wymiernej wartości dodanej dla życia społeczno-gospodarczego. Może to sprzyjać stawianiu pytań badawczych, na które nauka jeszcze nie odpowiedziała i które warto podjąć. Ograniczeniem prezentowanych rozważań jest zawężenie badania do puli prac oficjalnie nagrodzonych w wybranych dziedzinach z pominięciem tych osiągnięć,  które dotyczyły ekonomii i finansów oraz nauk o zarzadzaniu i jakości, lecz zostały finalnie wyróżnione w innej kategorii przez kapitułę Antynobla.

Słowa kluczowe

antynoble popularyzacja nauki pseudonauka pseudoproblemy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pilewicz, T. (2021). Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.6

Referencje

 1. Abrahams, M. (2004). Antynoble. Kraków: Znak.
 2. Avis, M., Forbes, S., Ferguson, S. (2014). The Brand Personality of Rocks: A Critical Evaluation of a Brand Personality Scale. Marketing Theory, 14 (4), 451–475. DOI: 10.1177/1470593113512323.
 3. Bernile, G. B., Bhagwat, V., Rau, R. (2017). What Doesn’t Kill You Will Only Make You More Risk-Loving: Early-Life Disasters and CEO Behavior. The Journal of Finance, 72 (1), 167–206.
 4. Gedik, H., Voss, T. A., Voss, A. (2013). Money and Transmission of Bacteria. Antimicrob Resist Infect Control, 2 (22), 1–3. DOI: 10.1186/2047-2994-2-22.
 5. Genco, R. J., Ho, A. W., Grossi, S. G., Dunford, R. G., Tedesco, L. A. (1999). Relationship of Stress, Distress and Inadequate Coping Behaviors to Periodontal Disease. Journal of Periodontology, 70 (7), 711–723. DOI: 10.1902/jop.1999.70.7.711.
 6. Genco, R. J., Ho, A. W., Kopman, J., Grossi, S. G., Dunford, R. G., Tedesco, L. A. (1998). Models to Evaluate the Role of Stress in Periodontal Disease. Annals of Periodontology, 3 (1), 288–302. DOI: 10.1902/annals.1998.3.1.288.
 7. Improbable Research (2021). Ig Nobel Prize Winners, www.improbable.com/ig/winners (dostęp: 28.07.2021).
 8. Kopczuk, W., Slemrod, J. (2003). Dying to Save Taxes: Evidence from Estate-Tax Returns on the Death Elasticity. The Review of Economics and Statistics, 85 (2), 256–265.
 9. Liang, L. H., Brown, D. J., Lian, H., Hanig, S., Ferris, D. L., Keeping, L. M. (2018). Righting a Wrong: Retaliation on a Voodoo Doll Symbolizing an Abusive Supervisor Restores Justice. The Leadership Quarterly, 29 (4), 443–456. DOI: 10.1016/j.leaqua.2018.01.004.
 10. Miller, G., Tybur, J., Brent, J. D. (2007). Ovulatory Cycle Effects on Tip Earnings by Lap Dancers: Economic Evidence for Human Estrus? Evolution and Human Behavior, 28 (6), 375–381.
 11. Pluchino, A., Rapisarda, A., Garofalo, C. (2010). The Peter Principle Revisited: A Computational Study. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389 (3), 467–472. DOI: 10.1016/j.physa.2009.09.045.
 12. Rockloff, M. J., Greer, N. (2010). Never Smile at a Crocodile: Betting on Electronic Gaming Machines is Intensified by Reptile-Induced Arousal. Journal of Gambling Studies, 26, 571–581. DOI: 10.1007/s10899-009-9174–4.
 13. Siminoski, K., Bain, J. (1993). The Relationships among Height, Penile Length, and Foot Size. Annals of Sex Research, 6, 231–235.
 14. Tolkamp, B. J., Haskell, M. J., Langford, F. M., Roberts, D. J., Morgan, C. A. (2010). Are Cows More Likely to Lie Down the Longer They Stand? Applied Animal Behaviour Science, 124 (1–2), 1–10. DOI: 10.1016/j.applanim.2010.02.004.
 15. Watkins, C. D., Leongómez, J. D., Bovet, J., Żelaźniewicz, A., Korbmacher, M., Varella, M. A. C., Fernandez, A. M., Wagstaff, D., Bolgan, S. (2019). National Income Inequality Predicts Cultural Variation in Mouth to Mouth Kissing. Scientific Reports, 9, 6698.
 16. DOI: 10.1038/s41598-019-43267–7.