Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł ma formę eseju zawierającego ogólną refleksję metodologiczną na temat roli uczonej, tzn. uświadomionej, niewiedzy w poznaniu naukowym. Autor przedstawia jej istotę oraz wynikające stąd przesłanki i ograniczenia poznawcze. Pokazuje też jej zakotwiczenie w istniejącej wiedzy, jak również znaczenie kulturowych i instytucjonalnych uwarunkowań pokonywania drogi biegnącej od niewiedzy do wiedzy i z powrotem. Zwieńczeniem rozważań są rekomendacje metodologiczne dla badaczy zmagających się z niewiedzą, uwzględniające zarazem intelektualne i mentalne pułapki czyhające na nich na drodze prowadzącej ku wiedzy naukowej.

Słowa kluczowe

niewiedza badanie nauka poznanie wiedza

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kuciński, K. (2021). Od niewiedzy do wiedzy i z powrotem. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.7

Referencje

 1. Dennett, D. C. (2017). Od bakterii do Bacha i z powrotem. Kraków: Copernicus Center Press.
 2. Grasse Tyson, N. de (2019). Kosmiczne rozterki. Kraków: Insignis.
 3. Jałochowski, K. (2019). Tao Coopera. Polityka, 13.
 4. Jałochowski, K. (2020). Czym jest indywidualność biologiczna. Polityka, 47.
 5. Kuciński, K. (2021). Zmagania z niewiedzą. Warszawa: Difin.
 6. Małecki, G. (2021). Sokrates i drogowcy. Pani, styczeń.
 7. Piłat, R. (2008). Powab wiedzy o niewiedzy. Polityka, 25.
 8. Rottenberg, A. (2020). Uwagi przed końcem świata. Polityka, 45.
 9. Tokarczuk, O. (2020). Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 10. Saint-Exupery, A. de (2019). Mały książę. Wrocław: Siedmioróg.
 11. Spiegelhalter, D. (2020). The Art of Statistics. London: Penguin Books.
 12. Szymborska, W. (1996). Poeta i świat, https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/Szymborska/25586-wislawa-szymborska-odczyt-noblowski-1996/ (dostęp: 15.12.2020).
 13. Żakowski, J. (2020). Mgła mózgowa. Wolna Sobota – Magazyn „Gazety Wyborczej”, 14–15.11.2020.