Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest nakreślenie generalnej problematyki pracy architektów oraz diagnoza odczuwanej przez nich satysfakcji zawodowej i ich zaangażowania w pracę. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy statystyczny architekt jest w ujęciu ogólnym zadowolony ze swojej pracy. Przeprowadzone badanie miało na celu określenie poziomu satysfakcji zawodowej i zaangażowania w grupie badawczej wykonującej zawód architekta na polskim rynku. Przedmiot analizy badawczej stanowią odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania własnej sytuacji zawodowej, począwszy od konfrontacji wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością poprzez poczucie zadowolenia z warunków zatrudnienia, zakresu obowiązków, na relacji ze współpracownikami i przełożonymi skończywszy. Zebrany materiał ma stanowić wstęp do dalszej diagnozy środowiska architektonicznego w Polsce.

Słowa kluczowe

zaangażowanie zawodowe branże kreatywne architekci zawody kreatywne architekt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Doniec, K. (2023). Zaangażowanie zawodowe architektów. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 66(4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2022.66.1

Referencje

  1. Boschma, R., Fritsch, M. (2009). Creative Class and regional growth: empirical evidence from eight European countries. Economic Geography, 85 (4), 391–423.
  2. Frąckowiak, M. (2018). Architektem się bywa. Raport z badania jakościowego warszawskich architektów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, https://www.nck.pl/badania/ raporty/827384961# (dostęp: 14.11.2022).
  3. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie – koncepcja, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  4. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników – sposoby oceny i motywowania.
  5. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  6. Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  7. Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce – perspektywy i uwarunkowania. Kamon Consulting, https://cor.sgh.waw.pl/handle/20.500.12182/391 (dostęp: 14.11.2022).
  8. Reduta, M. (2014). Komunikat z badań CBOS nr 161/2014: Polacy o architektach. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_161_14. PDF (dostęp: 14.11.2022).
  9. Stępnik, Ł. i in. (red.). (2018). RZUT. Kwartalnik Architektoniczny +15 – ZAWÓD, 1.