Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 w obszarze przywództwa zaszło wiele zmian. Praca wykonywana zdalnie lub hybrydowo na dobre zastąpiła już tradycyjną pracę biurową, co w ogromnym stopniu zmieniło zachowania przywódcze. W artykule zaprezentowano wpływ skutków pandemii na przywództwo kobiet oraz zidentyfikowano kluczowe wyzwania. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe skupiające się na grupie menedżerek z firm branży FMCG. Zaprezentowane wnioski z badania stanowią swoisty punkt wyjścia do dalszych rozważań skupionych na przywództwie kobiet z branży FMCG oraz jego transformacji w czasach pandemicznych.

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19 przywództwo kobiety wyzwania przywódcze FMCG

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lemieszkiewicz, K. (2023). Przywództwo kobiet w czasie pandemii Covid-19 – analiza na przykładzie branży FMCG. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 66(4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2022.66.4

Referencje

 1. American Psychological Association (2020). How leaders can maximize trust and minimize stress during the Covid-19 pandemic, https://www.apa.org/news/apa/2020/covid19-leadership.pdf (dostęp: 30.09.2022).
 2. Antonis, J. (2021). Leadership to defeat Covid-18. Group Process & Intergroup Relations, 24 (2), 210–215. DOI: 10.1177/1368430220981418.
 3. Chirkowska-Smolak, T., Chumak, M. (2021). Job insecurity and emotional disturbance of Polish employees during pandemic COVID-19. Medycyna Pracy, 72. DOI: 10.13075/ mp.5893.01181.
 4. Crisan, A., Balaci, A. (2023). Remote work between family and the covid 19 pandemic.
 5. Deloitte (2021). Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie. Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów, https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Wplyw_pandemii_na_ kobiety_w_biznesie_Deloitte.pdf (dostęp: 18.07.2022).
 6. Długosz, P. (2021). Trauma pandemii Covid-19 w polskim społeczeństwie. Warszawa: CeDeWu.
 7. Gartner (2020). Gartner HR Survey reveals 41% of employees likely to work remotely at least some of the time post coronavirus pandemic. Newsroom, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020–04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--ofemployees-likely-to- (dostęp: 30.09.2022).
 8. Ilyas, Z., Ahmad, P. A., Khursheed, S. (2022). The impact of gender, age, income, and health condition on fear of Covid-19 and panic buying behavior, Sambodhi, 45.
 9. Kniffin, K., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S., Bakker, A., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D., Choi, V., Creary, S., Demerouti, E., Flynn, F., Gelfand, M., Greer, L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P., Lee, S., Vugt, M. (2020). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. The American Psychologist, 76. DOI: 10.1037/amp0000716.
 10. Morgeson, F. P., Mitchell, T. R., Liu, D. (2015). Event System Theory: An event-orientated approach to the organizational sciences. The Academy of Management, 40 (4), 515– 537. DOI: 10.5465/amr.2012.0099.
 11. Mularczyk, A. (2005). Ryzyko działalności współczesnego przedsiębiorstwa w ujęciu fraktalnym, www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_36/08.pdf (dostęp: 1.07.2022).
 12. Obradovich, N., Miglironi, R., Paulus, M. P., Rahwan, I. (2018). Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (43), 10953–10958. DOI: 10.1073/pnas.1801528115.
 13. PM, N., John, A. (2020). Organisational engagement during Remote work – HR perspective. SCMS Cochin School of Business.
 14. Ramachandran, R. (2020). Leadership during Covid Crisis – Part 1. DOI: 10.13140/ RG.2.2.19075.22569.
 15. Schmidt, G., Dellen, S. van (2022). Leadership of place in virtual environments. Leadership, 18, 186–202. DOI: 10.1177/17427150211045153.
 16. Vinko, M., Mikolič, P., Roškar, S., Jeriček Klanšček, H. (2022). Positive mental health and COVID-19 pandemic in Slovenia. European Journal of Public Health, 32. DOI:
 17. 1093/eurpub/ckac131.474.
 18. Wachowiak, P. (2021). Wywiad tygodnia. Piotr Wachowiak, rektor SGH: Przywództwo w czasie kryzysu, https://executivemagazine.pl/blog/wywiad-tygodnia-profesor-piotrwachowiak-przywodztwo-w-dobie-pandemii (dostęp: 18.07.2022).
 19. Wigert, B., Sangeeta, A., Kristin, B., Maese, E. (2020). The Wellbeing-Engagement Paradox of 2020, https://www.gallup.com/workplace/336941/wellbeing-engagementparadox-2020.aspx (dostęp: 30.09.2022).