Treść głównego artykułu

Abstrakt

Trendy w sferze pracy i oczekiwania pracowników stawiają wyzwania nie tylko pracodawcom, ale i managerom. Odpowiedzią na te wyzwania może być wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Celem artykułu jest analiza czterodniowego tygodnia pracy, a w jej konsekwencji pogłębione zrozumienie tego modelu pracy oraz dostarczenie praktycznych wskazówek tym spośród managerów, którzy chcieliby wdrożyć tę formę organizacji pracy. Wykorzystano analizę literatury oraz studia przypadków dwóch polskich firm o różnej wielkości. Analiza makrokontekstu uwzględnia globalne i lokalne trendy pracy, ukazując korzyści oraz wyzwania wynikające ze skrócenia czasu pracy. Zidentyfikowane zostaną również wyzwania związane z reorganizacją pracy. Wnioski końcowe dostarczają wskazówek dla managerów, obejmujące dostosowanie struktury organizacyjnej oraz procesów zarządzania do modelu czterodniowego tygodnia pracy. Ograniczenia badania wynikają ze specyfiki organizacji i wyzwań związanych ze skalowalnością poszczególnych rozwiązań. Artykuł przybliża do zrozumienia potencjału i wyzwań związanych z czterodniowym modelem pracy w kontekście współczesnych realiów oraz przyczynia się do wypełnienia luki w wiedzy na temat skutecznych strategii wdrażania nowoczesnych form organizacji pracy.

Słowa kluczowe

czterodniowy tydzień pracy work-life balance elastyczność czasu pracy organizacja pracy trendy pracy efektywność zawodowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Augustyńska-Śmietało, I. (2024). Wybrane wyzwania stojące przed managerami w organizacji dążącej do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Przykłady polskich firm. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 68(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.1 (Original work published 1 grudzień 2023)

Referencje

 1. Amazon – strona firmowa. (2023). Amazon stawia na rozwój pracowników, https://www. aboutamazon.pl/wiadomosci/praca-w-amazon/amazon-stawia-na-rozwoj-pracownikow (dostęp: 2.05.2023).
 2. Bagiński, K. (2017). Polska firma wprowadziła krótszy tydzień pracy. W piątek jej pracownicy będą mieli prawdziwy luz, https://innpoland.pl/134901, kiedy-korpoludki-siedza-po-godzinach-oni-w-piatek-robia-co-chca-ich-pracodawca-cieszy-sie-razemz-nimi (dostęp: 2.05.2023).
 3. Balcerowicz-Szkutnik, M. (2015). Globalizacja i jej wpływ na współczesny rynek pracy – próba oceny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 242, 24–38.
 4. Błachowicz, D. (2019). Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2 (33), 10–14.
 5. Bryson, A., Forth, J. (2007). Productivity and days of the week. Discussion Paper. Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, http://eprints. lse.ac.uk/4963/ (dostęp: 2.05.2023).
 6. Ducharme, J. (2023). Four‑Day Work Weeks Are Good for Your Health, a Large Study Finds, https://time.com/6256741/four-day-work-week-benefits/ (dostęp: 2.05.2023).
 7. Frączyk, J. (2021). Pracujemy w połowie jak Niemcy, a płace kilkukrotnie niższe. Oto dlaczego jesteśmy „zieloną wyspą”, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wydajnosc-pracy-w-polsce-coraz-blizej-niemcow-a-place-nizsze/kzn86qz (dostęp: 2.05.2023).
 8. Grewiński, M., Kawa, M. (2021). Nowe formy zatrudnienia na europejskim rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i pandemii COVID-19. Polityka Społeczna, 5–6, 1–10.
 9. Główny Urząd Statystyczny. (2023). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2022 r. Stan w dniu 31 grudnia. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Informacje statystyczne.
 10. Główny Urząd Statystyczny. (2023). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2023, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990–2023,4,1.html (dostęp: 2.08.2023).
 11. Główny Urząd Statystyczny. (2022). Wpływ epidemii COVID‑19 na wybrane elementy 9.09.2022 r. rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2022 r. Bydgoszcz: Informacje sygnalne.
 12. Jones, S. (2021). Islandia testowała 4‑dniowy tydzień pracy. Wyniki są spektakularne, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/islandia-testowala-4-dniowytydzien-pracy-wyniki-eksperymentu/cscng29 (dostęp: 2.05.2023).
 13. KRWL. (2022). Czterodniowy tydzień pracy. Polska firma decyduje się na rewolucyjny krok, https://www.money.pl/gospodarka/czterodniowy-tydzien-pracy-polska-firmadecyduje-sie-na-rewolucyjny-krok-6760982163000128a.html (dostęp: 2.05.2023). Laker, B., Roulet, T. (2019). Will the 4‑Day Workweek Take Hold in Europe?, https://hbr. org/2019/08/will-the-4-day-workweek-take-hold-in-europe (dostęp: 2.05.2023).
 14. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2023). Bezrobocie w Polsce spada – podaje Eurostat, https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-polsce-spada--podaje-eurostat (dostęp: 2.05.2023).
 15. Money.pl. (2014). https://manager.money.pl/ludzie/wywiady/artykul/amazon-w-polsce-wymyslil-trzydniowy-weekend,90,0,1648218.html (dostęp: 2.08.2023).
 16. Nozbe – strona firmowa. (2023). https://nozbe.com/pl/friday/ (dostęp: 2.05.2023).
 17. Paul, K. (2019). Microsoft Japan tested a four‑day work week and productivity jumped by 40%, https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity (dostęp: 2.05.2023).
 18. Personnel Service. (2021). Pracownicy chcą czterodniowego tygodnia pracy. To wszystko dla zdrowia, https://personnelservice.pl/pracownicy-chca-czterodniowego-tygodniapracy-to-wszystko-dla-zdrowia/ (dostęp: 2.05.2023).
 19. Praca zbiorowa. (2020). Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+. Raport Instytutu Analiz Rynku Pracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/ pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf (dostęp: 2.05.2023).
 20. Siwik, K. (2021). W Polsce też można mieć 4‑dniowy tydzień pracy. „Projekt zrodził się z frustracji”, https://innpoland.pl/170227,4-dniowy-tydzien-pracy-w-polsce-te-firmyjuz-go-wprowadzily (dostęp: 2.05.2023).
 21. Szkwarek, W. (2022). Czterodniowy tydzień pracy po polsku. Jak sprawdza się w rodzimych firmach?, https://www.money.pl/gospodarka/czterodniowy-tydzien-pracypo-polsku-jak-sprawdza-sie-w-rodzimych-firmach-6776962019703360a.html (dostęp: 2.05.2023).
 22. White Paper. (2019). The 4 Day Week Trial. 4 day Week Global: https://www.4dayweek. com/four-day-week-trial (dostęp: 2.05.2023).
 23. Workforce View Europe. (2019). Raport ESI, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/06/Workforce-View-Europe-2019.pdf (dostęp: 2.05.2023).