Gospodarka Polski oparta na innowacjach?

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Jednym z wiodących tematów IV Europejskiego Kongresu Finansowego był wpływ strategii innowacyjnych na rozwój gospodarczy. Propozycje praktycznych rozwiązań w tym, a także w innych obszarach, zostały zapisane w postaci rekomendacji Kongresu. W przypadku sfery innowacyjnej założeniem wyjściowym stała się teza o kluczowym znaczeniu: uruchomienia procesu tworzenia spójnej strategii, czyli takiego pobudzania procesów innowacyjnych, w wyniku której stanie się możliwe stworzenie infrastruktury innowacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2014). Gospodarka Polski oparta na innowacjach?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Herman A., Gospodarka Polski oparta na innowacjach?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2014, nr 3.