Przewodniczacy Rady 

Prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Laszlo Csaba
Central European University, Węgry

Prof. James Kenneth Galbraith
University of Texas, USA

Prof. dr hab. Marian Gorynia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Joze Gricar
University of Maribor, Słowenia

Prof. Waldemar Karwowski
University of Central Florida, Stany Zjednoczone

Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska
Uniwersytet Łódzki

Prof. Vitalija Rudzkiene
University of Vilnius, Litwa

Prof. Israel Spiegler
Tel-Aviv University, Izrael

Prof. Keijo Virtanen
University of Turku, Finlandia

Dr Michał Dzieliński
Stockholm Business School, Szwecja