Kontakt

"Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warsaw School of Economics)
Madalińskiego 6/8 (pokój 119)
02-513 Warszawa
tel.: +48 22 564 92 37
e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu

Dorota Ciesielska-Maciągowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Telefon +48 22 564 92 37

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski
Telefon + 48 22 564 95 17