Redaktor Naczelny
prof. SGH dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska
Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zastępca Redaktora Naczelnego
prof. SGH dr hab. Paweł Dec
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Sekretarz Naukowy Redakcji
prof. SGH dr hab. Jacek Wysocki
Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Redaktor Prowadzący
mgr Alicja Kołodko

Członkowie:

prof. SGH dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch
Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. SGH dr hab. Katarzyna Majchrzak
Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. SGH dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz
Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. SGH dr hab. Waldemar Rogowski
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Katarzyna Bentkowska
Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Sekretarz redakcyjny

Ilona Jastrzębska

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie