Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Ilona Jastrzębska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl ​
tel. +48 (22) 564 92 37

Cena jednego egzemplarza – 35 zł (w tym 5% VAT)

Cena prenumeraty rocznej (4 kolejne numery) – rabat 30%

Formularz prenumeraty 2024:

PRENUMERATA 2024 - formularz.docx

Sprzedaż czasopisma

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

tel.: 22 564-95-46

Sprzedaż on-line: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl​