Popularność mediów społecznościowych w Polsce – analiza według płci

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Chmielewska
Marlena Kondrat

Abstrakt

Popularność mediów społecznościowych w ostatnich latach znacząco wzrosła, co wiąże się z upowszechnieniem
Internetu w niemal wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego. Celem artykułu jest analiza aktywności
kobiet i mężczyzn w wybranych mediach społecznościowych w Polsce na podstawie danych za 2022 r. oraz wskazanie możliwych konsekwencji wynikających ze zróżnicowanej konsumpcji mediów przez przedstawicieli danej płci. Pytania badawcze postawione w pracy brzmią następująco:
• Osoby której płci częściej korzystają z mediów społecznościowych?
• Które serwisy społecznościowe są najczęściej wybierane przez kobiety, a które przez mężczyzn?
• Jak kształtuje się średnia miesięczna liczba kontaktów reklamowych (ang. Ad Contacts) w zależności od
płci?
W artykule wykorzystano niereaktywne metody badawcze, takie jak analiza dostępnej literatury przedmiotu o funkcji mediów społecznościowych w dzisiejszym świecie, analiza dostępnych danych statystycznych dotyczących aktywności kobiet i mężczyzn w najpopularniejszych mediach społecznościowych oraz raportów firm prowadzących badania w tym zakresie. Przeprowadzona w pracy analiza danych pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z mediów społecznościowych, za ich pośrednictwem wyrażają opinię na różne tematy, dzięki czemu firmy prowadzące działalność w Internecie mogą lepiej dostosować ofertę sprzedażową do ich potrzeb i preferencji. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chmielewska, A., & Kondrat, M. (2024). Popularność mediów społecznościowych w Polsce – analiza według płci. Kobieta I Biznes, (1-4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KiB/article/view/4311
Dział
Artykuły

Bibliografia

Ahlgren M. [2023], Ponad 55 statystyk, faktów i trendów na Facebooku na rok 2023, https://www.websiterating.com/pl/rese¬arch/facebook-statistics/, dostęp: 7.08.2023.

Amaral I. [2016], The SAGE encyclopedia of economics and so¬ciety. Instagram, Thousand Oaks.

Bauer Z. [2009], Nowe media, w: Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, PWN, Warszawa.

Bielawski R.A., Ziółkowska A. [2018], Media społecznościowe, a kształtowanie bezpieczeństwa państwa, Tygiel, Lublin.

Blakley J. [2010], Social media and the end of gender, TEDTalks, TedWomen 2010: https://www.youtube.com/watch?v=ZR4Ldn¬FGzPk, dostęp: 13.08.2023.

Bogacka B. [2017], Problematyka gender w mediach społecz¬nościowych – studium przypadku, w: Media społecznościowe: dialog w cyberprzestrzeni, red. K. Doktorowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Breczko B. [2023], TikTok, czyli „maszynka do mielenia mó¬zgu”. Wiadomo, jak działa jego niszczycielska siła, https://wy¬borcza.biz/biznes/7,177150,29348128,tiktok-czyli-maszynka-do-mielenia-mozgu.html, dostęp: 07.08.2023.

Budzanowska-Drzewiecka M. [2010], Reklama w Internecie jako instrument komunikacji marketingowej z młodymi odbior¬cami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Bursztynsky J. [2021], TikTok says 1 billion people use the app each month, https://www.cnbc.com/2021/09/27/tiktok-reaches¬-1-billion-monthly-users.html, dostęp: 7.08.2023.

Czarnota P. [2017], Wykorzystanie portalu społecznościowego In¬stagram w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 1, nr 25.

Digital Poland [2023], https://datareportal.com/reports/digital¬-2023-poland, dostęp: 13.08.2023.

Dominowski A. [2016], Facebook jako miejsce upowszechniania wiedzy, https://www.academia.edu/29277104/Facebook_jako_ miejsce_upowszechniania_wiedzy, dostęp: 03.08.2023.

Doyle B. [2023], TikTok statistics – updated March 2023, https://wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok-statistics/, dostęp: 7.08.2023.

Frost K. [2017], Facebook we współczesnym świecie komuni¬kacji społecznej, w: Media społecznościowe: dialog w cyber¬przestrzeni, red. K. Doktorowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Grębosz M., Siuda D., Szymański G. [2016], Social media mar¬keting, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

IndaHash [2017], Women are the new media. How influencers became publishers, https://labs.indahash.com/wp-content/uploads/ 2017/06/indaHash_LABS_report_2017.pdf, dostęp: 12.08.2023.

Kaplan A.M., Haenlein M. [2010], Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons”, 53(1).

Kaznowski D. [2008], Social media – społeczny wymiar Inter¬netu, w: Nowy Marketing, red. J. Królewski, P. Sala, VFP Com¬munications, Warszawa.

Kemp S. [2023], Datareportal, Digital 2023 Global Overview Report, https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-ove¬rview-report, dostęp: 7.08.2023.

Krakus P. [2017], Na czasie i na żywo, czyli jak wykorzystać Facebook live w marketingu, https://interaktywnie.com/biznes/ artykuly/social-media/na-czasie-i-na-zywo-czyli-jak-wykorzystac-facebook-live-w-marketingu-256324, dostęp: 7.07.2023.

KS [2023], Messenger co to jest – definicja, https://ks.pl/slownik/ messenger-co-to-jest, dostęp: 7.08.2023.

Lamberti M., Theus M. [2016], Media społecznościowe w pol¬skich bibliotekach, archiwach i muzeach, Uniwersytet Ekono¬miczny w Poznaniu, „Biblioteka Uniwersytecka”, nr 20 (29).

Laskowska M. [2012], Naprawdę jaka jesteś? Aktywność ko¬biet w social mediach na wybranych przykładach, w: Media au¬diowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, red. A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska, Elipsa, Warszawa.

Marciuk J. [2016], Instagram stories – pierwsze wrażenia i jak to działa, https://duolook.pl/instagramstories-pierwsze-wrazenia/, dostęp: 7.08.2023.

Mayko [2023], Słownik e-marketingu, https://mayko.pl/slownik¬-e-marketingu/fanpage/, dostęp: 7.08.2023.

Mazurek G. [2016], Ewolucja wykorzystania mediów społecz¬nościowych w marketingu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45 (1).

Mediapanel [2022], https://pbi.org.pl/badanie-mediapanel/ wyniki-badania-mediapanel-za-grudzien-2022-informacja-prasowa/, dostęp: 13.08.2023.

Pacut M. [2016], Media społecznościowe w komunikacji mar¬ketingowej organizacji non profit, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.

Piersiala L. [2014], Strategie zakupowe konsumentów uwarun¬kowane płcią, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 68.

Piranda D.R., Sinaga D.Z., Putri E.E. [2022], Online marketing strategy in Facebook Marketplace as a digital marketing tool, „Journal of Humanities, Social Sciences and Business”, vol. 2.

Projekt [2015], Tablety w twojej bibliotece, Opis aplikacji Insta¬gram, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu.

Raport e-commerce [2022], https://www.iab.org.pl/aktualnosci/ raport-e-commerce-2022-juz-dostepny/, dostęp: 13.08.2023.

Ratajczak Z., Ochnik D. [2015], Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, Difin, Warszawa.

Social Media [2023], https://www.iab.org.pl/bez-kategorii/social¬-media-2023-pierwsza-edycja-raportu-gemius-pbi-i-iab-polska-juz-dostepna/, dostęp: 13.08.2023.

Sotrender [2023], Facebook trends Polska Lipiec 2023, https:// www.sotrender.com/trends/facebook/poland/202307, dostęp: 13.08.2023.

Standro A. [2018], Musical.ly łączy się z Tik Tok. Powstanie wielka platforma, dostęp: 7.08.2023.

Statista [2023], Number of social network users of select so¬cial media platforms worldwide in 2019 and 2023, https://www. statista.com/statistics/1109866/number-social-media-users-worldwide-select-platforms/, dostęp: 13.08.2023.

Veneo [2023], Tworzenie grup i wydarzeń na Facebooku, https:// veneo.pl/uslugi/social-media/tworzenie-grup-i-wydarzen-na-face¬booku, dostęp: 7.08.2023.

Verdugo M. [2020], Historia de Tiktok, https://www.academia. edu/44438072/Historia_de_Tiktok