Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego Sprawozdanie

Main Article Content

Janina Jóźwiak
Kazimierz Kruszka
Elżbieta Gołata

Article Details

How to Cite
Jóźwiak, J., Kruszka, K., & Gołata, E. (2012). Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Studia Demograficzne, (1(161), 9-22. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2555
Section
Other

References

[1] Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012, (2012), red. K. Kruszka, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Rada Główna, Warszawa, dostęp na stronie internetowej Kongresu Statystyki Polskiej http://www.stat.gov.pl/pts/Kongres2012/materialy.htm
[2] Słownik biograficzny statystyków polskich, (1988), GUS i PTS, Warszawa
[3] Statystycy polscy, (2012), GUS i PTS, Warszawa, dostęp na stronie internetowej Kongresu Statystyki Polskiej http://www.stat.gov.pl/pts/Kongres2012/materialy.htm

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>