Od redaktor numeru

Main Article Content

Wiktoria Wróblewska
https://orcid.org/0000-0003-4150-1226

Article Details

How to Cite
Wróblewska, W. (2020). Od redaktor numeru. Studia Demograficzne, (2(178), 5–9. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2644
Section
Editorial Note

References

[1] Mackenbach, J. P. (2020). A History of Population Health. Leiden, The Netherlands: Brill | Rodopi. DOI: 10.1163/9789004429130.
[2] Olshansky, S. J., Carnes, B. A., Rogers, R. G., Smith, L. (1998). Emerging infection diseases: The Fifth Stage of the Epidemiologic Transition?, The World Health Statistics Quarterly, 51 (4), s. 207–213.
[3] WHO. (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June, 1946. Official Records of the WHO, 2 (100).
[4] Wróblewska, W. (2009). Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce, Studia Demograficzne, 1 (155), s. 110–159.
[5] Wróblewska, W. (2020). Zdrowie i nierówności społeczne w zdrowiu. W: Statystyka społeczna. Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy (s. 315–357), T. Panek (red.). Warszawa: PWE.