Kontakt

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
Warszawa 02-554
analysesandstudies@sgh.waw.pl

Publisher:
Centre for Analyses and Studies of Taxation
Warsaw School of Economics
Al. Niepodleglosci 162
Warsaw 02-554 Poland
www PL | www ENG
analysesandstudies@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu

Adam Olczyk

Wsparcie techniczne

Marcin Ochalski